Du søgte efter devaluering

Viser 1-20 af 85

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. devaluering

  nedskrivning af et lands valuta i forhold til andre valutaer, dvs. at der efter devalueringen skal betales flere indenlandske valutaenheder for hver udenland... Læs mere

 2. devaluation

  se devaluering. ... Læs mere

 3. devalvation

  se devaluering. ... Læs mere

 4. depreciation

  (fr. dépréciation, af lat.), værdiforringelse; nedsættelse af værdien (fx af en møntenhed); devaluering. ... Læs mere

 5. priselasticitet

  inden for økonomi et mål for styrken i efterspørgslens reaktion på prisændringer. Priselasticitet defineres som den procentvise ændring i den efterspurgt... Læs mere

 6. patos

  ordet stammer fra retorikken og har ligesom sit ophav undergået en devaluering. Patos blev anerkendt som et af retorikkens tre legitime overbevisningsmidler... Læs mere

 7. revaluering

  (af re- og afledn. af eng. value 'værdi', af lat. valere 'være værd, være stærk'), opskrivning af et lands valuta i forhold til andre valutaer, modsat ned... Læs mere

 8. valutapolitik

  den del af et lands økonomiske politik, som omfatter dels indgreb på valutamarkedet, dels deltagelse i det internationale valutasamarbejde. Valutapolitikkens... Læs mere

 9. grønne kurser

  særlige valutakurser, som kun bruges inden for EU's landbrugspolitik. Landbrugspriserne fastsættes i en fælles enhed, ECU, men omregnes til den nationale ... Læs mere

 10. Paul van Zeeland

  1893-1973, belgisk politiker og økonomiprofessor. 1935-37 ledede han en samlingsregering til imødegåelse af den økonomiske krise og gennemførte en devalue... Læs mere

 11. Bondetoget 1935

  danske bønders demonstration i København den 29.7.1935, arrangeret af ... ... Læs mere

 12. J-kurve

  kurve, som illustrerer den stiliserede virkning af en devaluering eller en depreciering af et lands valuta på saldoen på landets handelsbalance. Erfaringen v... Læs mere

 13. valutarestriktioner

  offentlige indgreb, der begrænser adgangen til at konvertere en valuta til fremmed valuta. Bestræbelserne på at gennemføre fuld konvertibilitet for betalin... Læs mere

 14. konkurrence

  kappestrid eller rivaliseren mellem individer eller grupper af individer. Økonomi Inden for økonomi er konkurrence et udtryk for, at flere agenter, fx vir... Læs mere

 15. Den Monetære Komité

  komité, der består af højtstående embedsmænd fra de enkelte EU-lande, som med jævne mellemrum mødes i EU-Kommissionens regi for at træffe beslutninge... Læs mere

 16. beggar-thy-neighbour

  (eng. 'bring din nabo til tiggerstaven'), udtryk for den økonomiske politik, som tager sigte på at forbedre handelsbalancen og fremme beskæftigelsen i et la... Læs mere

 17. Kanslergadeforliget

  politisk-økonomisk forlig, indgået på statsminister ... ... Læs mere

 18. stagflation

  (af 1. led i stagnation og 2. led i inflation), økonomisk fagudtryk for en særlig ugunstig økonomisk situation med lavkonjunktur, voksende ledighed og tilta... Læs mere

 19. monetære udligningsbeløb

  beløb, der kan komme til udbetaling ved samhandel mellem EU-landene inden for landbrugssektoren. Systemet blev indført i forbindelse med den franske devalu... Læs mere

 20. sterlingområdet

  valutarisk område, som opstod i forbindelse med sammenbruddet i det internationale guldfodssystem i 1931; afvikledes i 1979. Området omfattede dels en række... Læs mere

Viser 1-20 af 85

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki