Du søgte efter differentialkvotient

Viser 1-15 af 15

 1. differentialkvotient

  inden for differentialregning betegnelse for grænseværdien af differenskvoti... ... Læs mere

 2. afledet funktion

  d.s.s. funktionens differentialkvotient. Se differentiabel funktion. ... Læs mere

 3. stamfunktion

  vigtigt matematisk begreb i differential- og integralregning. En differentiabel funktion F kaldes en stamfunktion til en funktion f, hvis f er differentialkv... Læs mere

 4. differenskvotient

  matematisk størrelse, der har betydning ved undersøgelsen af en funktions differentiabilitet (se ... ... Læs mere

 5. differentialregning

  gren af matematikken, der beskæftiger sig med undersøgelse af funktioner. Den er et slagkraftigt redskab til at analysere variable fænomener og har tradi... Læs mere

 6. matematisk analyse

  den del af matematikken, der involverer grænseværdi og kontinuitet. De grundlæggende emner i matematisk analyse er differential- og integralregningen og s... Læs mere

 7. central differens

  inden for numerisk analyse betegnelse for en differenskvotient, der kan opfattes som approksimation til differentialkvotienten af funktionen i intervallets mid... Læs mere

 8. partiel afledet

  i matematik differentialkvotienten af en funktion af flere variable med hensyn til en af disse, idet de øvrige variable opfattes som konstanter. Se også diff... Læs mere

 9. matematik

  metode til at behandle tal (... ... Læs mere

 10. distributionsteori

  matematisk teori om generaliserede funktioner; udviklet af L. Schwartz i 1940'erne og publiceret i bogform 1950-51. Distributionsteorien tillader, at man taler... Læs mere

 11. Jacobideterminant

  (efter C.G. Jacobi, der indførte begrebet i 1841), Jacobiant, matematisk størrelse, der generaliserer differentialkvotienten af en funktion af én variabel t... Læs mere

 12. differensmetode

  matematisk metode til løsning af differentialligninger. Differensmetoden erstatter differentialligningen med et system af lineære ligninger ved at erstatte d... Læs mere

 13. tangent

  (samme ord som tangens, gen. tangentis), i geometri en ret linje, der rører en given glat kurve i planen eller rummet, dvs. infinitesimalt falder sammen med k... Læs mere

 14. Taylors formel

  (efter B. Taylor), matematisk formel for en funktions tilvækst udtrykt ved dens differentialkvotienter. Formlen kan skrives Taylor publicerede den i 1715, ... Læs mere

 15. numerisk analyse

  den gren af matematikken, der beskæftiger sig med numeriske (talmæssige) løsninger til fx ligninger. Numerisk analyse omfatter desuden konstruktionen og a... Læs mere

Viser 1-15 af 15

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki