Du søgte efter differentiere

Viser 1-20 af 98

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. differentiere

  (jf. fr. différencier, af lat. differentiare), adskille; spalte; fastslå en forskel; gøre forskel på. ... Læs mere

 2. differentierbar

  (se differentiere), som kan differentieres; differentiabel. ... Læs mere

 3. differentiabel

  (af lat.), som lader sig differentiere. ... Læs mere

 4. udbredelsesmønstre

  organismers rumlige fordeling i naturen. Udbredelsesmønstre er interessante i en række biologiske sammenhænge. Allopatriske populationer, dvs. populationer,... Læs mere

 5. differentiabilitet

  (af lat.), det at kunne differentieres. ... Læs mere

 6. skoletræthed

  mere eller mindre vedvarende oplevelse af ulyst eller lede ved at gå i skole. Skoletræthed er dermed noget mere omfattende end blot manglende interesse for... Læs mere

 7. regula falsi

  (lat. 'usandhedens regel'), i matematik en metode til bestemmelse af nulpunkter for en funktion f (x). Navnet hentyder til, at man har to tilnærmelser, x0 og ... Læs mere

 8. fluxionsregning

  disciplin til bestemmelse af hastigheder (fluxioner) af bevægelser, der er karakteriseret ved ligninger. Teknisk svarer fluxionsbestemmelse til at differen... Læs mere

 9. pseudodifferentialligning

  ... i matematik en generalisation af differentialligninger til at indeholde såka... ... Læs mere

 10. balanced scorecard

  ...balanceret rapportering, ledelsesmetodik og ledelsesrapportering baseret på anvendelse af såkaldte ikke-finansielle nøgletal. Metoden blev udviklet ved... Læs mere

 11. stamceller

  celler i en udvokset organisme, som ved celledelinger vedligeholder specialiserede celler med begrænset levetid. Stamcellebestande opretholdes, ved at en de... Læs mere

 12. morfogenese

  (af morfo- og gr. genesis 'tilblivelse'), dannelse, betegner inden for biologien meget bredt de processer, der fører frem til dannelsen af enhver struktur. De... Læs mere

 13. operator

  (afledt af lat. operari, se operation), i matematikken et symbol, der angiver, at en bestemt proces (operation) skal udføres. Fx angiver √, at kvadratroden ... Læs mere

 14. kognitiv terapi

  psykoterapeutisk retning, der tilsigter en forandring af tænkningen. Hovedtesen er, at tanker om omverdenen, personen selv og fremtiden er afgørende for f... Læs mere

 15. skyhøjdemåling

  måling af afstanden fra jordoverfladen til skyers nedre grænse. Moderne målinger sker med et celiometer, som benytter laserstråler, der reflekteres af sk... Læs mere

 16. kunst

  Som det kommer til udtryk i ordforbindelser som krigskunst, elskovskunst og kogekunst dækker begrebet enhver særlig udviklet færdighed (kunnen). Denne b... Læs mere

 17. differentialregning

  gren af matematikken, der beskæftiger sig med undersøgelse af funktioner. Den er et slagkraftigt redskab til at analysere variable fænomener og har tradi... Læs mere

 18. identitet

  anvendes i dagligsproget om de træk ved en person, der tilsammen kendetegner eller afgrænser personen som forskellig fra andre. I denne betydning svarer be... Læs mere

 19. planter

  en af hovedgrupperne af levende organismer. Traditionelt skelner man mellem planter og dyr, men ifølge nyere opfattelse er der snarere tale om fem hovedgru... Læs mere

 20. Den vanskelige økonomi

  Som tilfældet var med Færøerne, var den grønlandske økonomi helt overvejende baseret på fiskeri, og som på Færøerne blev der lagt ud med nye investe... Læs mere

  Tags:

Viser 1-20 af 98

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki