Du søgte efter digitalteknologi

Viser 1-13 af 13

 1. digitalteknologi

  behandling, lagring og transport af information, som er repræsenteret ved digitale (diskrete) værdier. Modsætningen til digitalteknik er analogteknik, hvor ... Læs mere

 2. alignmentbit

  karakteristisk databit, som tilføjes en datastrøm for at angive dataenes ramme- eller pakkestruktur, se netværk og digitalteknologi.... ... Læs mere

 3. konverter

  (af eng. converter, af lat. convertere 'vende rundt'), elektrisk apparat eller kredsløb, der omdanner et indkommende elektrisk signal til et nyt signal med æ... Læs mere

 4. bit per sekund

  b/s, bit/s eller bps, mål for datatransmissionshastighed, som angiver antallet af binære symboler eller cifre, binary digits (dvs. 0 eller 1), som overfør... Læs mere

 5. PABC

  ...Privat Automatisk Bi-Central, lokalt telefonomstillingsanlæg, som kan gennemstille lokale samtaler internt i en virksomhed og samtaler mellem virksomhedens... Læs mere

 6. impulsering

  omdannelse af et kontinuert analogt signal, fx et elektrisk signal fra en mikrofon, til en tidsfølge af impulser, hvor hver impuls afspejler det kontinuerte s... Læs mere

 7. bps

  ...bit pr. sekund, måleenhed for hastighed ved dataoverføring mellem enheder i en computer eller ved telekommunikation. Se også ... ... Læs mere

 8. Nyquist-diagram

  (efter den amerikanske fysiker og teletekniker Harry Nyquist, 1889-1976), Nyquists teorem, sammenhænge og betingelser inden for regulerings- og teleteknik, so... Læs mere

 9. sampling

  ... (eng. 'udtagning af prøver'), inden for digitalteknologi periodisk måling a... ... Læs mere

 10. voltmeter

  måleinstrument til måling af den elektriske spændingsforskel mellem to punkter i fx et elektrisk kredsløb. Resultatet af målingen vises på et display ell... Læs mere

 11. digital fotografering

  fotografisk optagelse, hvor billedet registreres elektronisk i stedet for på film. Optagelse kan foregå med et digitalt kamera og med et specielt bagstykke... Læs mere

 12. elektronik

  ... (sidste led -ik), teknisk fagområde, som beskæftiger sig med elektriske komponenter og kredsløb, hvis funktion er b... ... Læs mere

 13. taleteknologi

  teknikker, der anvendes ved en computers b... ... Læs mere

Viser 1-13 af 13

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki