Du søgte efter diskriminere

Viser 1-20 af 54

Forrige 1 2 3 Næste
 1. diskriminere

  (af lat. discriminare adskille), forskelsbehandle. ... Læs mere

  Tags:

 2. diskriminering

  (se diskriminere), forskelsbehandling. ... Læs mere

 3. diskrimination

  (afledt af lat. discriminare 'adskille'), sensorisk, psykologisk målebegreb og -metode. Organismer siges at diskriminere (dvs. skelne), når de reagerer forsk... Læs mere

 4. positiv særbehandling

  aktiv ligestillingspolitisk indsats med det formål at ændre samfundsmæssige uligheder. Med positiv særbehandling gives en fortrinsret til grupper, der af h... Læs mere

 5. ariere

  oprindelig en sprogvidenskabelig betegnelse for indogermanske/indoeuropæiske folk, der i det 2. årtusind f.Kr. brød op fra Afghanistan og slog sig ned i ... Læs mere

 6. indfødte folk

  ...oprindelige folk, urbefolkninger, og fjerde verdens-folk. I visse sammenhænge bruges ordene stammefolk eller naturfolk. Alle betegnelserne omfattes af det ... Læs mere

 7. kvinderet (Sammenhæng mellem køn og retsregler)

  Der findes stadig enkelte regler, der har en direkte sammenhæng med kønnet. Værnepligt påhviler således kun mænd, og Tronfølgeloven giver mænd fortrins... Læs mere

 8. kønssprog

  forskelle i mænds og kvinders sprogbrug eller de træk ved sproget, som skyldes historisk betingede kønsroller. Kønssprogsforskelle er i visse tilfælde,... Læs mere

 9. Affordable Care Act

  ACA, Obamacare, amerikansk lov, vedtaget og underskrevet af præsident Barack Obama den 23.3.2010. Lovens formål er at garantere alle amerikanere sygesikrin... Læs mere

 10. islam

  en af verdens store religioner. Islam betyder på arabisk underkastelse elle... ... Læs mere

 11. ibn Amr Allah al-Hakim

  985-1021, sjette fatimidiske kalif. Al-Hakim blev som 11-årig indsat på tronen efter sin fars død og gjorde sig snart personligt gældende i den daglige led... Læs mere

 12. Cassis de Dijon-princippet

  retsprincip fra EF-Domstolen. Navnet skyldes den franske likør Cassis, der var sagsgenstand i den dom fra 1979, hvor grundsætningen første gang kom til...... Læs mere

 13. Natalkolonien

  ... (1. led port. 'jul'; navngivet af Vasco da Gama, der fik landkending her juledag 1497), britisk koloni 1843-1910 på Sydafrikas SØ-kyst. I 1843 indlemmede... Læs mere

 14. Etik Invest

  indtil 2006 Banco, investeringsforening med hjemsted i København; den første danske såkaldte etiske investeringsforening. Foreningen, der indtil 2006 hed ... Læs mere

 15. Chile - sociale forhold

  De sociale forhold er dårligst for landarbejdere og især for den forfordelte halve million mapucheindianere i de sydlige dele af Mellemchile. I hovedstaden... Læs mere

 16. politisk korrekthed

  udtryk, der opstod i sidste halvdel af 1980'erne for bestræbelse i retning af ligeværdig, ikke-diskriminerende behandling af fx handicappede og etniske og ... Læs mere

 17. Nicolás Guillén

  1902-1989, cubansk lyriker. Guillén publicerede i 1930 otte digte med titlen Motivos de son (Lydmotiver), som vakte opsigt pga. deres afrocubanske temaer, som... Læs mere

 18. Sharpeville

  forstad til byen Vereeniging syd for Johannesburg i Sydafrika, under ... ... Læs mere

 19. burka

  slør, der bæres af visse muslimske kvinder sammen med hovedtørklæde, og som dækker hele ansigtet, bortset fra øjnene. Det kan også være et sammenhæ... Læs mere

 20. ligestilling - arbejdsretlige aspekter

  Ligelønsloven fastslår, at der ikke må ske lønmæssig forskelsbehandling pga. køn; det samme står i EF-Traktaten art. 141 om ligeløn, som er direkte a... Læs mere

Viser 1-20 af 54

Forrige 1 2 3 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki