Du søgte efter dispersion

Viser 1-20 af 38

Forrige 1 2 Næste
 1. dispersion

  (afledn. af lat. dispergere 'adsprede', af dis- og spargere 'strø, sprede'), inden for forureningslære en opblanding af forurenende stoffer fra fx røg eller... Læs mere

 2. dispersion

  i fysik opr. spredning af farverne i hvidt lys til et spektrum ved afbøjning i et glasprisme (se brydning). En bølgebevægelse (fx lydbølge, elektromagn..... Læs mere

 3. dispersion

  (afledn. af lat. dispergere 'adsprede', af dis- og spargere 'strø, sprede'), i kemien en blanding af en væske og små partikler, som er jævnt fordelt (dispe... Læs mere

 4. snedkerlim

  tidl. anvendt klæbemiddel til sammenlimning af træ, fremstillet ved dampudkogning af affedtet dyrisk affald. I dag benyttes bl.a. vandig dispersion af polyvi... Læs mere

 5. akromat

  (af gr. a 'uden' og chroma 'farve'), linsesystem af normalt to linser med henblik på at mindske eller undgå kromatisk fejl i billeddannelsen, dvs. at forskel... Læs mere

 6. crownglas

  glas, der anvendes til optiske formål. Crownglas har en lav dispersion, dvs. at brydningsforholdet kun afhænger lidt af lysets bølgelængde. Nogle crownglas... Læs mere

 7. prisme

  optisk komponent af dielektrisk materiale, normalt glas eller krystal, der begrænses af plane flader. Prismer kan opdeles i tre hovedgrupper baseret på pri... Læs mere

 8. optisk kommunikation (Systemer med direkte moduleret halvlederlaser og singlemode-fiber)

  Til højere datahastigheder, op til ca. 2,5 Gbit/s, og til længere afstande, op til fx 30 km, anvendes som sender en GaInAsP-halvlederlaser, der udsender ly... Læs mere

 9. demantoid

  mineral i granatgruppen, hvis navn skyldes dets lighed med ... ... Læs mere

 10. soliton

  (af lat. solus 'alene' og tonus 'tone, streng'), én enkelt bølgetop, der bevæger sig uden at ændre form. Solitoner på en kanals vandoverflade blev først ... Læs mere

 11. brydningsindeks

  materialeparameter (betegnet n), defineret som forholdet mellem lysets hastighed i vakuum og i materialet; parameteren er bestemmende for brydning og refleksio... Læs mere

 12. brillant

  ... (af fr. brillant 'strålende'), diamant, der er slebet rund med 57 eller 58 facetter. Ender brillantens underdel i en spids, er der 57 facetter; slibes spi... Læs mere

 13. plast-alkyd-maling

  vandig maling, hvis bindemiddel er en dispersion af plast i kombination med alkyd, alkydolie eller olie. Alkyd/olie-delen kan være dispergeret eller emulgeret... Læs mere

 14. emulsionspolymerisation

  polymerisationsproces, ved hvilken den monomere forbindelse er emulgeret i væske, oftest vand, som dråber med en diameter på ca. 1 μm, således at produkt... Læs mere

 15. aberration

  afbildningsfejl i optiske systemer med linser eller krumme spejle. Indeholder ... ... Læs mere

 16. akrylmaling

  maling, hvis bindemidler er copolymerer, af akrylat- og methakrylestere, evt. med et indhold af fri styren. Der er store variationsmuligheder med hensyn til eg... Læs mere

 17. brydning

  ...refraktion, ændring af bølgers udbredelsesretning ved passage af grænsefladen mellem to områder med forskellige bølgehastigheder. Forholdet mellem de t... Læs mere

 18. kernefysik (Detektorer)

  Til eksperimentelle studier af radioaktive henfald og kernereaktioner er der udviklet en mangfoldighed af detektorer. De kan registrere og identificere kernepa... Læs mere

 19. vandbølger

  fremadskridende forstyrrelser på overfladen af kanaler, vandløb, søer eller havet. Under en regelmæssig bølgebevægelse vil vandets dele (partikler) sto... Læs mere

 20. spektrometer

  ... almindeligvis et instrument til udmåling af elektromagnetiske spektre (se spektrum). Til bestemmelse af... ... Læs mere

Viser 1-20 af 38

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki