Du søgte efter drivhusgasser

Viser 1-20 af 30

Forrige 1 2 Næste
 1. drivhusgasser

  luftarter, der bidrager til drivhuseffekten, først og fremmest vanddamp og ... ... Læs mere

 2. drivhusgas

  luftart, der bidrager til drivhuseffekten, se drivhusgasser. ... Læs mere

 3. Kyotoprotokollen

  Kyotoaftalen, international aftale om reduktion af udledning af kuldioxid og andre ... ... Læs mere

 4. Klimakonventionen

  ...UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change, COP, konvention vedr. klimaændringer. Ved FN's konference om miljø og udvikling i Brasili... Læs mere

 5. IPCC

  ...Intergovernmental Panel on Climate Change, gruppe under FN, etableret 1988 af FN-organerne United Nations Environment Programme (UNEP) og World Meteorolo...... Læs mere

 6. kvotedirektivet

  EU-direktiv om grænser for virksomheders udledning af drivhusgasser; direktivet trådte i kraft i 2005. Det er et vigtigt fælles virkemiddel til at reducere ... Læs mere

 7. CO2-neutral

  det princip, at en proces ikke udsender mere CO... ... Læs mere

 8. CO2-kvote

  ...CO2-kvote, ret til udledning af en ton CO2. Lov om CO2-kvoter fra 2004 gennemfører et EF-direktiv og har til formål at begrænse CO2-udledningen. Danma... Læs mere

 9. Kyoto

  by på det centrale Honshu i Japan; 1,39 mio. indb. (2004). B... ... Læs mere

 10. drivhuseffekten

  populær betegnelse for atmosfærens evne til at holde igen på udstrålingen af energi fra jordoverfladen. Denne isolerende effekt betyder, at Jordens tempe... Læs mere

 11. Gaiateorien

  teori om, hvorledes miljøforholdene på Jorden bliver reguleret af de levende organismer på en sådan måde, at livsbetingelserne er optimale. Ifølge Gaia... Læs mere

 12. ozonlaget

  lag i atmosfæren i 15-50 km højde, den højde, hvor langt det meste af luftarten ... ... Læs mere

 13. Danmark (energiforsyning)

  Før den første oliekrise i 1973/74 var Danmark næsten totalt afhængigt af importeret olie, hvoraf størsteparten kom fra Mellemøsten. Sårbarheden over ... Læs mere

 14. kulstofkredsløb

  globalt kredsløb, der beskriver cirkulation af kulstof (carbon) på ... ... Læs mere

 15. luftforurening

  kan bedst beskrives som det forhold, at nogle stoffer optræder i ubekvemme koncentrationer på uheldige steder, idet selv naturlig, 'ren' luft indeholder d... Læs mere

 16. hydrogensamfundet

  ...brintsamfundet, hydrogenøkonomien, samfund, hvor man i stedet for som i dag at benytte fossile brændstoffer som olie, kul og naturgas som energibærer ... Læs mere

 17. energiforsyning (Global energiforsyning)

  Verdens samlede produktion af energi i 2004 svarede i energimængde til 10.224 mio. ton olie, hvoraf 37% blev dækket af olie, 27% af kul, 24% af naturgas, 6... Læs mere

 18. Klimaændringer

  Klimaet i Danmark har undergået dramatiske forandringer. For 20.000 år siden var hele landet dækket af is bortset fra det vestlige Jylland. Siden har temp... Læs mere

 19. Fremtidens klima

  Det har altid været vigtigt for mennesket at kunne forudsige klimaet. Bønderne ønskede at vide, hvornår de skulle bjerge høsten for ikke at få den øde... Læs mere

 20. Miljøets krise

  De sidste 20-30 år af 1900-tallet var præget af den opfattelse, at miljøet og naturen befinder sig i en tiltagende krise. Befolkningsvækst, ressourceknap... Læs mere

Viser 1-20 af 30

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki