Du søgte efter dumpning

Viser 1-20 af 24

Forrige 1 2 Næste
 1. dumpning

  (da. afledn., analog med dumping), deponering af affald i havet. Dumpning sker fra skibe, fly eller offshore-installationer i modsætning til landbaserede fo... Læs mere

 2. Barcelona-konventionen

  aftale mellem Middelhavslandenes regeringer om beskyttelse af Middelhavet mod forurening; indgået i Barcelona 1975. Konventionen rummer beslutninger mod dum... Læs mere

 3. Londonkonventionen

  global aftale om forhindring af havforurening ved dumpning af affald og andre stoffer, indgået i London i 1972. Konventionen er tiltrådt af 87 lande (2012)... Læs mere

 4. klapning

  dumpning af bundmateriale, såkaldt sediment, der er pumpet eller gravet op fra havbunden, fx i en havn eller sejlrende, for at sikre en passe... ... Læs mere

 5. kyst (Menneskeskabte kyster)

  Regionalt har menneskets indgreb og omformning af kysten især gennem 1800- og 1900-t. været af afgørende betydning for kystudviklingen. Dette er sket ved ... Læs mere

 6. Pariskonventionen

  aftale om beskyttelse af NØ-Atlanten mod forurening fra landbaserede kilder, indgået mellem de tilliggende lande (fra Spanien til Island) i Paris 1972. I 1... Læs mere

 7. Havmiljøloven

  ...Lov om beskyttelse af havmiljøet, lov fra 1980 med senere ændringer, som har til formål at forebygge og begrænse forurening af havet fra skibe og plat... Læs mere

 8. OSPAR-konventionen

  ...Oslo- og Pariskonventionen, aftale om beskyttelse af Nordøstatlanten (inkl. Nordsøen og Kattegat) mod forurening fra kilder på land og ved dumpning fr... Læs mere

 9. Oslokonventionen

  aftale om beskyttelse af Nordøstatlanten (inkl. Nordsøen og Kattegat) mod forurening ved dumpning af affald og andre stoffer, indgået mellem de tilliggend... Læs mere

 10. MARPOL-konventionen

  international overenskomst fra 1973 med senere protokoller (tillægsoverenskomster) fra bl.a. 1978 og 1997, som har til formål at forebygge forurening af de... Læs mere

 11. havmiljø

  miljøet i havet. Det naturlige havmiljø trues af menneskets påvirkning, som kan skade havets dyre- og planteliv og menneskets mulighed for at udnytte have... Læs mere

 12. Nordsøkonferencerne

  møder om Nordsøens miljøforhold med miljøministrene fra de omliggende lande. Konferencernes beslutninger er ikke juridisk bindende, men de har haft stor in... Læs mere

 13. Greenpeace

  international miljøorganisation, der arbejder for at bevare og forbedre det globale miljø og beskytte visse dyr. Greenpeace er kendt for sine dristige og ... Læs mere

 14. trafik - forurening

  Alle former for motordreven trafik giver anledning til luftforurening. Det gælder også fx elektriske tog i Danmark, hvor elektriciteten fremstilles på kr... Læs mere

 15. Atlanterhavet (Havret)

  I middelalderen var der ikke adgang til fri sejlads i Nordatlanten. Frederik 2. og Christian 4. hævdede, at sejlads, hvalfangst og handel i dette farvand va... Læs mere

 16. hav - havforurening

  Menneskets påvirkning af havmiljøet kan forringe levevilkårene for havets naturlige dyre- og planteliv og vanskeliggøre menneskets udnyttelse af havets ... Læs mere

 17. hav - havmiljøkonventioner

  Havmiljøkonventioner er aftaler mellem to eller flere landes regeringer med henblik på beskyttelse af havet mod forurening. De er hovedsagelig oprettet i 1... Læs mere

 18. Nordsøen (Forurening)

  Med sin beliggenhed mellem højt industrialiserede lande og lande med intensivt landbrug og med en meget tæt skibstrafik samt omfattende olieudvinding er No... Læs mere

 19. radioaktivitet (biologi og forurening)

  De biologiske skadevirkninger af stråling fra radioaktive isotoper beror på strålingens evne til at ionisere og excitere atomer og molekyler i levende or... Læs mere

 20. dumping

  salg af en vare på et udenlandsk marked til en pris, som er lavere end på producentens hjemmemarked. Dumping foretages enten for at svække konkurrerende p... Læs mere

Viser 1-20 af 24

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki