Du søgte efter dunbirk

Viser 1-20 af 23

Forrige 1 2 Næste
 1. dunbirk

  ...Betula pubescens, se birk. ... Læs mere

  Tags:

 2. hængesæk

  flydende plantedække af sammenfiltrede rødder fra en søbreds vegetation, der sammen med tørvemos koloniserer den åbne vandflade af lavvandede søer med ... Læs mere

 3. birkeregionen

  ...birkezonen, betegnelse for store, sammenhængende skovområder domineret af arter af birk, Betula, især brugt i Skandinavien, hvor birketræer danner så... Læs mere

 4. Færøerne - planteliv

  Færøernes vegetation er artsfattig og nærmest beslægtet med den på Island og den nordlige del af De Britiske Øer. Vildtvoksende træarter findes ikke, ... Læs mere

 5. Moserne

  Danske højmoser er resultatet af årtusinders udvikling (figur 2-37). Ved forsumpning af lavninger, hvorfra vandet dårligt kunne trænge bort, eller ved gr... Læs mere

 6. birk

  Betula, slægt af løvfældende træer og buske i ... ... Læs mere

 7. Sverige - planteliv

  Plantegeografisk kan Sverige inddeles i fire regioner. I løvskovsregionen i Skåne, ... ... Læs mere

 8. fjeldvegetation

  vegetation, der findes højere oppe end skovgrænsen i bjergegne. I de skandinaviske bjerge dannes skovgrænsen af fjeldbirk, som er en underart af dunbirk, Be... Læs mere

 9. Fra istid til nutid

  Resumé Denne oversigt præsenterer hovedtrækkene i de danske pattedyrs historie gennem de sidste 20.000 år, hvilket svarer til perioden efter isens maksi... Læs mere

 10. Grønland - plantevækst

  Grønlands flora omfatter ca. 500 arter af højere planter, dvs. blomsterplanter, bregner, padderokker og ulvefodsplanter. Af de øvrige grupper er laverne ... Læs mere

 11. Senglacial

  Senglacial bliver traditionelt opdelt i perioderne Ældste Dryas, Bølling, Ældre Dryas, Allerød og Yngre Dryas. Under de tre dryasperioder var der kulde o... Læs mere

 12. Moserne og de ferske enge

  Præsentation Fra den smalle og afsides landevej nogle kilometer nordvest for Vejle ligger en iøjnefaldende ådal, der som et grønt bælte mellem de gule k... Læs mere

 13. Naturen i det åbne land

  Danmark er potentielt et skovland Danmark ligger i den klimazone, hvor den naturlige vegetation er løvfældende skov. Denne såkaldte klimaksskov ville, hvi... Læs mere

 14. Elleskovens økologi

  Ellen er som nævnt især indskrænket til den vådeste bund, bl.a. ud mod søer og vandløb, hvor den har sin største konkurrencefordel, og andre træarter... Læs mere

 15. art

  ...species, afgrænset gruppe individer, som ligner hinanden på væsentlige punkter, og som, hvis de har kønnet formering, indbyrdes kan frembringe frugtb... Læs mere

 16. Plantesamfund

  Under nogenlunde ensartede økologiske forhold vil der opstå såkaldte plantesamfund, dvs. grupperinger af arter, der tilsyneladende stiller nogenlunde samm... Læs mere

 17. Skoven indvandrer

  På den geologiske tidsskala har klimaet været præget af ganske stor ustabilitet med svingninger mellem lange, kolde eller kølige perioder, såkaldte isti... Læs mere

 18. Skovens vigtigste træ- og buskarter

  I det følgende beskrives en række betydningsfulde træarter og buske i de danske skove. Først løvtræerne, så nåletræerne og til sidst buskene. Bøg B... Læs mere

 19. Urskoven

  Før landbrugets indførelse i begyndelsen af Yngre Stenalder (for 6.000 år siden) var skovenes økosystemer ikke – eller kun forholdsvis lidt – påvirk... Læs mere

 20. heksekost

  buskagtig samling af korte, tætsiddende skud på grene og stammer af forskellige træarter. Heksekoste fremkaldes oftest af svampeangreb, men kan også hav... Læs mere

Viser 1-20 af 23

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki