Du søgte efter edsbevis

Viser 1-17 af 17

 1. edsbevis

  bevismiddel, der kan føres tilbage til tiden, før landskabslovene blev nedskrevet, og som formentlig udspringer af magiske forestillinger. Edsbevis i form ... Læs mere

 2. meded

  partsed med mededsmænd, et bevismiddel i ældre dansk ret, se edsbevis. ... Læs mere

  Tags:

 3. tylvtered

  i ældre lovgivning form for partsed med mededsmænd (se edsbevis), der bestod i, at den sagsøgte part og 11 mededsmænd aflagde ed. I den middelalderlige l... Læs mere

 4. kønsnævn

  skærpet form for edsbevis inden for ældre dansk retspleje. ... Læs mere

 5. mened

  ... se edsbevis og falsk forklaring for retten.... ... Læs mere

 6. biskop og bedste bygdemænd

  nævn bestående af biskoppen og et udvalg af de bedste mænd fra bygden, der ifølge Jyske Lov var beføjet til at efterprøve ... ... Læs mere

 7. falsk forklaring for retten

  forbrydelse, som består i, at en person giver urigtige oplysninger i retten; forbrydelsen er beskrevet i Straffeloven §§ 158-160. Strafansvaret omfatter vid... Læs mere

 8. lavhævd

  besiddelse af en fast ejendom i et vist tidsrum. Lavhævd var ca. 1100-1600 i landskabslovene fastsat til tre år, og ordningen medførte, at besidderen i en... Læs mere

 9. retspleje - retsplejens historie i Danmark - Kirkelige domstole

  Domsmagten ved de kirkelige domstole (se gejstlig domstol) udøvedes indtil Reformationen af vedkommende biskop eller andre gejstlige, som domsmyndigheden bl... Læs mere

 10. nævn

  særlige organer i den offentlige forvaltning. Der sondres ofte mellem administrerende og domstolslignende nævn. Inden for statsadministrationen findes et s... Læs mere

 11. vidne

  person, der overværer en hændelse og derefter evt. indkaldes for retten for at afgive forklaring om iagttagelser af personer, begivenhedsforløb eller ting, ... Læs mere

 12. retspleje - retsplejens historie i Danmark

  I middelalderen blev retssager indledt ved, at den private sagsøger i to vidners nærværelse stævnede sagsøgte til tinge (se domstol). Selv alvorlige str... Læs mere

 13. lov

  udsagn, hvori noget fastlægges. Der skelnes sædvanligvis mellem normative love, dvs. mellem moralske, juridiske, religiøse, logiske eller praktiske forskrif... Læs mere

 14. lov - juridiske love

  I dansk juridisk terminologi er lov en forskrift, der er vedtaget af Folketinget og stadfæstet af kongen. Forslag til love kan fremsættes af ministre, såk... Læs mere

  Tags:

 15. Kong Valdemars lovbog

  I 1234 foranstaltede pave Gregor 9. en sammenskrivning af de mange tusinde pavelige dekreter og retsafgørelser, som var udstedt efter Gratians samling af ki... Læs mere

 16. Harald Hen (1076-80)

  Sven Estridsens efterfølger blev hans ældste søn Harald, som af samtiden fik tilnavnet Hen, der betyder en blød sten. Ifølge Sven Aggesen refererer tiln... Læs mere

 17. Kongen som lovgiver

  Den 7. juni 948 afholdtes et stort kirkemøde i Ingelheim ved Rhinen. Under ledelse af en pavelig udsending vedtog fire ærkebisper – en af dem var Adaldag... Læs mere

Viser 1-17 af 17

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki