Du søgte efter egennavn

Viser 1-20 af 37

Forrige 1 2 Næste
 1. egennavn

  se substantiv. ... Læs mere

 2. autonym

  (gr. aut- + -onym), egennavn; eget navn; sammenlign med pseudonym. ... Læs mere

  Tags:

 3. proprium

  (af lat. proprius 'egen særegen'), den latinske betegnelse for egennavn, se substantiv. ... Læs mere

 4. appellativ

  fællesnavn, latinsk betegnelse for substantiv, der ikke er et proprium (egennavn). Se også substantiv. ... ... Læs mere

 5. datter og søn

  kan bruges i overført betydning om nær relation til fadereller moderskikkelse. Fx er et “datterselskab” et foretagende, der er underordnet et “modersel... Læs mere

 6. fællesnavn

  ...appellativ, dansk grammatisk betegnelse for et substantiv, der ikke er et egennavn (proprium). ... Læs mere

 7. toornaarsuk

  (grønl. 'kær, lille hjælpeånd', dim.afledn. af toornaq 'hjælpeånd'), ikke præcist defineret begreb i inuits religion. Missionærerne gjorde toornaarsuk ... Læs mere

 8. Christus

  (latiniseret staveform af græsk Christos, 'den salvede'), en messiastitel, der tidligt i oldkirken blev opfattet som et egennavn. Se Jesus Kristus. ... Læs mere

 9. Kristus

  i Det Nye Testamente (NT) både en titel og, i Paulus' breve, et egennavn. Som titel optræder formen messias ikke i Det Gamle Testamente (GT) og kun to gan.... Læs mere

 10. Malakias

  ifølge traditionen en gammeltestamentlig profet; det vides dog ikke, om navnet er et egennavn....Malakias' Bog står i GT som den sidste af de tolv små profe... Læs mere

 11. deskriptionsteori

  (af latin descriptio 'beskrivelse', af de- og scribere 'skrive'), i filosofien en teori om forholdet mellem egennavnes mening og deres reference. Et egennavns ... Læs mere

 12. Lucifer

  navn for Djævelen med baggrund i Esajas' Bog 14,12, hvor Babels konge i en spottesang benævnes 'strålende morgenstjerne'. Den latinske Vulgata-oversættel... Læs mere

 13. Norden

  ...de nordiske lande, lokalt inden for området og delvis internationalt anerkendt fællesbetegnelse for staterne ... ... Læs mere

 14. messias

  den salvede, hæderstitel for israelitiske ypperstepræster og konger. Salvning udtrykte nærhed til det hellige, og i Det Gamle Testamente (GT) berettes fx... Læs mere

 15. Programmeret fremmedgørelse - Dorrit Willumsen

  Det mærkværdiggjorte kan fremstå i vidt forskellige udformninger. Kirsten Thorups roman Baby (1973) har således kun få formelle lighedstræk med Henrik ... Læs mere

 16. Jesus Kristus

  kristendommens centrale skikkelse. Fra at være titel blev Kristus tidligt et egennavn, således allerede hos Paulus. Siden oplysningstiden i 1700-t. har en... Læs mere

 17. Buddha

  ca. 560 f.Kr. - 480 f.Kr., buddhismens grundlægger. Buddhas egentlige navn er Siddhartha Gautama (sanskrit; pali Siddhattha Gotama); ofte benævnes han blo... Læs mere

 18. onomastik

  (af gr. (techne) onomastike 'navngivning(skunst)', afledt af onoma 'navn'), tidligere onomatologi, videnskaben om egennavne; se personnavn og stednavn. wiki...... Læs mere

 19. Dagfinn Føllesdal

  f. 1932, norsk filosof, professor i filosofi ved Oslo Universitet fra 1967 og ved Stanford University fra 1968. Føllesdal er især kendt for sin analytisk-fil... Læs mere

 20. thrakisk

  indoeuropæisk sprog, der tidligere blev talt i store dele af det østlige Balkan, Thrakien, og det nordvestlige Lilleasien; kendt af grækerne ca. 800 f.Kr.-c... Læs mere

Viser 1-20 af 37

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2015 - Powered by MindTouch Deki