Du søgte efter ejendomsret

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. ejendomsret

  ...fuldstændig ejendomsret, ret til i enhver henseende at råde over eget formuegode, i det omfang der ikke er gjort særlige begrænsninger ved privat viljes... Læs mere

 2. åndelig ejendomsret

  juridisk princip, hvorefter der bør være et særligt tilhørsforhold mellem et menneske og dets værker, fx mellem opfinderen og opfindelsen, mellem digteren... Læs mere

 3. industriel ejendomsret

  den del af immaterialretten, der befatter sig med de industrielle frembringelser, dvs. patent-, brugsmodel-, design- og varemærkeretten. Ordet hidrører fra P... Læs mere

 4. Tingsret og ejendomsret

  ... Læs mere

 5. åndsret

  ældre betegnelse for en del af immaterialretten, navnlig forfatteres og kunstneres rettigheder. Se også åndelig ejendomsret. wiki.temp... ... Læs mere

 6. jus dominii

  (lat.), ejendomsret. ... Læs mere

 7. dispossession

  (se dispossessere se possession), fratagelse af ejendomsret. ... Læs mere

 8. dereliktion

  (af lat. derelictio, derelictionis tilsidesættelse), opgivelse af ejendomsret; laden i stikken. ... Læs mere

 9. proprietet

  (fr. propriété, af lat. proprietas, af proprius særlig, egen), ejendom; ejendomsret. ... Læs mere

 10. originær

  (af fr. originaire, af lat. originarius, af origo), om erhvervelse, som ikke bygger på en tidligere ejendomsret. ... Læs mere

 11. res derelictae

  (lat. 'forladte ting'), ting, som ejeren har opgivet sin ejendomsret til, fx affald. Se også hittegods. ... Læs mere

 12. forte

  (samme ord som fortov), gade, før udskiftningen den udyrkede jord, der lå mellem gårdene i landsbyerne. Alle medlemmer af bylavet havde fælles ejendomsret ... Læs mere

 13. besiddelse

  vedvarende rådighed over et formuegode. En række regler knytter retsvirkninger til besiddelse; fx findes der regler om erstatningsansvar for den, der besidde... Læs mere

 14. genkøbsret

  ...tilbagekøbsret, en tidligere ejers ret til på nærmere vilkår på ny at opnå ejendomsret over et formuegode, som han har givet fra sig. En genkøbsret f... Læs mere

 15. bemægtigelse

  erhvervelsesmåde; tilegnelse af visse formuegoder i naturen, fx af vildt, som betragtes som herreløst, fordi disse dyr ikke ejes af nogen. Der findes ingen l... Læs mere

 16. plena proprietas

  (lat.), fuld ejendomsret. ... Læs mere

 17. tingsret

  se ejendomsret og tinglig ret. ... Læs mere

 18. dominium

  (lat., af dominus herre), inden for jura ejendomsret; ejendom; herredømme. ... Læs mere

 19. derivativ retserhvervelse

  erhvervelse af en ret, der er afledt af en bestående ret. Når B køber et formuegode af A, får B ejendomsret over det. Denne ret kaldes derivativ, fordi den... Læs mere

 20. abalienation

  (af lat. abalinatio, af abalienare, ab- + alienare afhænde, af alienus 'om hvad der tilhører andre' ), afhændelse; overdragelse af ejendomsret. ... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki