Du søgte efter eksponentiel

Viser 1-20 af 24

Forrige 1 2 Næste
 1. eksponentiel

  (af fr. exponentiel, af lat.), vedr. eksponenter; som har variabel el. ukendt eksponent; voldsomt voksende; eksponentialligning. ... Læs mere

 2. eksponentiel vækst

  vækst, der følger en eksponentialfunktion. Optræder fx ved befolkningsvækst (uden ydre begrænsninger) og renters rente af en opsparing. Er karakteriseret ... Læs mere

 3. eksponentialfunktion

  matematisk funktion af formen ax, hvor den uafhængige variabel x optræder som eksponent, og a er en positiv konstant kaldet grundtallet. Eksponentialfun..... Læs mere

 4. ligning

  i matematik en formel, der udtrykker, at to størrelser er ens. At to og to er fire, udtrykkes ved ligningen 2+2 = 4. I ligninger indgår ofte ... ... Læs mere

 5. vækst

  levende organismers øgning af biomasse, størrelse, celle- eller individantal. Hos dyr og planter styres væksten bl.a. af væksthormoner og af forholdet mell... Læs mere

 6. spiral

  ... (af mlat. spiralis, afledn. af spira 'ring, rulle, snoning'), i matematikken en plan kurv... ... Læs mere

 7. population

  i økologien en gruppe individer af samme art, der i et bestemt tidsrum findes i et afgrænset område, fx gedder i en sø, natugler i en skov og græshoppe... Læs mere

 8. de Sitters kosmologi

  teori om Universets opbygning fremsat af Willem de Sitter i 1917 (året efter Einsteins almene relativitetsteori). De Sitters kosmologi fremstiller et masselø... Læs mere

 9. eksponentialligning

  (af lat., eksponential- af eksponent, se eksponentiel + da. ligning), ligning, hvori man søger eksponenten til en potens; forklare; udlægge. ... Læs mere

 10. halvledere

  materialer med elektriske egenskaber mellem metallers og isolatorers. Halvledere udviser en karakteristisk eksponentiel opvoksen af den elektriske ... ... Læs mere

 11. Organismerne i det åbne land

  Organismernes økologiske niche Hvorvidt, og i hvor stort antal, en given organisme findes et bestemt sted i naturen afgøres af en række forhold og faktore... Læs mere

 12. Det er det hele - Inger Christensen

  Det var under indtryk af det stærkt politiserede klima i 1970'erne, at Højholt skrev digtet „Kunstneren samfundets samvittighed“ (1976), hvori han som ... Læs mere

 13. Vandmassernes primærproduktion

  Hvad er primærproduktion? Primærproduktion betyder opbygning af organisk stof ud fra uorganisk stof. Kulstof i form af kuldioxid (CO2) og kvælstof og fosf... Læs mere

 14. kompleksitetsteori

  fagområde inden for datalogi, hvor kompleksiteten af problemers løsning ved hjælp af computer undersøges. Et centralt element er studiet af algoritmers eff... Læs mere

 15. logistisk vækst

  simpel matematisk model for væksten af en population (fx af bakterier). Hvis en population har ubegrænset adgang til føde og ingen dødelighed, vil dens ... Læs mere

 16. massemedier

  formidlere af budskaber mellem afsendere og modtagere i massekommunikation. Massemedie betegner de faste kombinationer af organisationer, tekniske fremførin... Læs mere

 17. Universet

  ...kosmos, verdensaltet, hele den fysiske verden. Da Universet omfatter alting, er der nødvendigvis tale om et forsimplet billede af virkeligheden, når fy... Læs mere

 18. Ordliste

  De fleste af bogens fagudtryk er forklaret et eller flere steder undervejs. Disse forklaringer kan findes ved hjælp af stikordsregistret. Enkelte mere almen... Læs mere

 19. Moores lov

  ... empirisk observation, ifølge hvilken kapaciteten af integrerede kredse (chips) fordobles for hver ca. 18 måneder. Loven har navn efter en af Intels medst... Læs mere

 20. tunneleffekt

  kvantemekanisk fænomen, hvor en partikel med en vis sandsynlighed kan bevæge sig ind i og igennem områder, der klassisk set er utilgængelige. Tunneleffekte... Læs mere

Viser 1-20 af 24

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki