Du søgte efter eksport

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. eksport

  salg af varer og tjenesteydelser på et udenlandsk marked. Ifølge den økonomiske teori om komparative fordele specialiserer lande sig i at eksportere vare... Læs mere

 2. eksport marketing

  ...eksportmarkedsføring, international markedsføring, internationalt orienterede aktiviteter, som indebærer, at en erhvervsvirksomhed fremstiller et produkt... Læs mere

 3. GSP

  Generalized System of Preferences, Den Generelle Toldpræferenceordning, som muliggør en reduktion af handelshindringer for ulandenes eksport til EU. ... Læs mere

 4. international markedsføring

  se eksport marketing. ... Læs mere

 5. eksporter

  (se eksport), udgående varer. ... Læs mere

  Tags:

 6. eksportere

  (af fr. exporter (af eng. export), af lat. exportare, ex- + portare bære, transportere), udføre fra et land til et andet; det modsatte af importere. ... Læs mere

  Tags:

 7. Landbruget og EU

  Fra 1990 til år 2000 faldt jordbrugsarealet med 5 %. Frem til 2010 forventes afgivelsen at øge til knap 6 %. Forholdet mellem landbrugsarealet og naturarea... Læs mere

 8. Flint og bronze

  Ude på Djurslands nordøstkyst rejser Sangstrups hvide klint sig stejlt mod det åbne Kattegat. Det er ikke nogen udpræget østjysk kyst, man finder her. N... Læs mere

 9. handels- og investeringsminister

  ministerembede, oprettet oktober 2011 ved regeringen Helle Thorning-Schmidts tiltræden. Handels- og investeringsministerembedet har sit eget departement und... Læs mere

 10. Otto Mønsted

  Rasmus Otto Mønsted,  23.11.1838-4.9.1916, købmand, industridrivende. Født på Lyngsbæksgård ved Ebeltoft, død i Kbh., begravet sst. (Vestre). Efter at ... Læs mere

 11. Bronzealderen og Jernalderen

  I Bronzealderen (ca. 4000-2500 år siden) og Jernalderen (ca. 2500-1200 år siden) var det danske landskab blevet helt åbent og skovene sparsomme. På de f... Læs mere

 12. Status for de eksponerede kyster

  Klitterne Det danske klitareal udgør omkring 800 km2. Det er knap 10 % af det samlede klitareal i Europa. Ca. 35 % af det danske klitareal er tilplantet med... Læs mere

 13. Danmarks skove

  Geografisk ligger Danmark i krydsfeltet mellem tre store biogeografiske regioner: mod vest den atlantiske, der omfatter det vestlige Jylland, mod øst den ko... Læs mere

 14. De store forandringers tid

  I Danmark var selv enevældens fald i 1848 forløbet uden blodsudgydelser under indtryk af det samtidige kongeskifte fra Christian 8. til Frederik 7. og den ... Læs mere

 15. eksportsubvention

  (se eksport se subvention), se eksportpræmie.... ... Læs mere

 16. eksportrestitution

  (se eksport se restitution), en særlig form for eksportpræmie ved eksport til et andet markedsområde. ... Læs mere

 17. Industrialisering og urbanisering

  Tiden fra 1870 til 1920 var på alle måder en vækstperiode i Danmark. Befolkningstallet steg med godt 64% fra 1.785 mio. i 1870 til 2.921 i 1916, selv om 2... Læs mere

 18. Bronze og jern

  Jernalderen kalder man den epoke, som herhjemme var begyndt omkring 500 f.Kr. Det var nu ikke, fordi det nye redskabsmateriale i begyndelsen gjorde sig særl... Læs mere

 19. Ad de russiske floder

  Tilbage til den handel, som lå bag skandinavernes tilstedeværelse i Staraja Ladoga, og som ydermere var en af de vigtigste forudsætninger for den tidlige ... Læs mere

 20. Våbenofferet i Illerup Ådal

  I det store østjyske bakkelandskab nær ved Skanderborg lå der i jernalderen en række af små søer i den langstrakte, øst-vestgående Illerup Ådal. Lan... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki