Du søgte efter elektrisk strøm

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. elektrisk strøm

  bevægelse af elektriske ladninger; kan forekomme i ledere, halvledere og elektrolytter pga. af et påtrykt elektrisk felt. Elektrisk strøm måles i ... ... Læs mere

 2. reoskop

  (gr. reo- + -skop), instrument til påvisning af svag elektrisk strøm. ... Læs mere

 3. milliampere

  (af lat. milli- + fr. ampere), enhed for elektrisk strøm. ... Læs mere

 4. elektrodynamisk

  (se elektrodynamik), om bevægelse frembragt ved elektrisk strøm. ... Læs mere

 5. strømstyrke

  størrelsen af en elektrisk strøm, fx målt i ampere. ... Læs mere

 6. elektropatologi

  (gr. elektro- + patologi), læren om sygelige forandringer i organismen forårsaget af elektrisk strøm. ... Læs mere

 7. elektrotomi

  (gr. elektro- + -tomi), inden for medicin operation, hvor der skæres med elektrisk strøm. ... Læs mere

 8. galvanisk

  (efter ty. galvanisch, fr. galvanique), vedr. elektrisk strøm frembragt ad kemisk vej. ... Læs mere

 9. elektrokemitypi

  (gr. elektrokemi + -typi), zinkætsning, hvor den første ætsning foregår ved hjælp af elektrisk strøm. ... Læs mere

 10. vagabonderende strøm

  (se vagabond), elektrisk strøm, der følger andre veje end regulære ledninger, fx gennem fugtig jord. ... Læs mere

 11. reotom

  (gr. reo- + -tom), apparat, der skiftevis slutter og afbryder elektrisk strøm i hurtig rækkefølge. ... Læs mere

 12. elektropunktur

  (gr. elektro- + lat. punktur), inden for medicin behandling med nåle, der virker som ledere for en elektrisk strøm. ... Læs mere

 13. galvanotropisme

  (it. galvano- + fr.-gr. tropisme), inden for botanik bevægelser hos planter frembragt af elektrisk strøm. ... Læs mere

 14. galvanostegi

  (af it. galvano- + gr. stegein dække, skjule), overtrækning af metal med et tyndt lag af et andet metal ved hjælp af elektrisk strøm. ... Læs mere

 15. tyratron

  (opr. varemærke, af gr. thyra dør + (elek)tron), gasfyldt rør, almindeligvis af triodetype, til ensretning og regulering af elektrisk strøm. ... Læs mere

 16. elektrokinetisk energi

  (af gr. elektro- + kinetikos vedr. bevægelse, + energi), del af energien i en elektrisk strøm, der bruges til at sætte elektronerne i ledningen i bevægelse... Læs mere

 17. føler

  elektrisk eller mekanisk komponent, som omsætter en fysisk størrelse, fx tryk eller temperatur, til en elektrisk strøm eller spænding, der kan behandles i ... Læs mere

 18. isolator

  ... Læs mere

 19. resistivitet

  (af fr. résistivité, afledn. af lat. resistere, se resistens), i fysikken en egenskab ved et elektrisk ledende materiale, som udtrykker dets modstand mod en ... Læs mere

 20. palatografi

  (af lat. palatum 'gane' og -grafi), teknik til fremstilling af palatogrammer, dvs. ganeaftryk, der viser, hvor tungen og ganen berører hinanden under udtalen,... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki