Du søgte efter elforsyning

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. elforsyning

  ... forsyning med elektricitet gennem elnettet. Teknisk opdeles elforsyningen i produktion, transmission og distribution, en opdeling, som ofte afspejles i sel... Læs mere

 2. elforsyning (Forsyningssikkerhed)

  er et afgørende element i elforsyningen. Uregelmæssigheder kan opstå, hvis kraftværker 'falder ud', eller hvis der sker fejl på elnettet. På produktionss... Læs mere

 3. elforsyning (Transmission)

  betegner i Danmark ledningsanlæg med spændinger fra 400 kV til 50 kV øst for Storebælt og til 60 kV vest for Storebælt. Forskellen mellem landsdelene e... Læs mere

 4. elforsyning (Distribution)

  betegner spændingsområdet fra 50/60 kV til 220/380 V. Også her er der et mellemtrin på 10/15 kV, hvorfra visse større forbrugere kan aftage strøm. Alm... Læs mere

  Tags:

 5. elforsyning (Produktion)

  af elektricitet sker i generatorer, som kan drives på forskellig måde. I dampkraftværker omsættes et brændsels kemiske eller nukleare energi til højtryks... Læs mere

 6. elforsyning (Dansk elforsynings historie)

  De første lokale elektriske anlæg til belysning med kulbuelamper dukkede op i Danmark ca. 1880. Egentlig elforsyning tog dog først sin begyndelse i 1891 med... Læs mere

 7. elforsyning (Dansk elforsynings historie - Efter 1970)

  Oliekrisen i 1973 berørte den næsten totalt olieafhængige danske elproduktion kraftigt. Samtidig rettede debatten om en fremtidig anvendelse af kernekraft i... Læs mere

 8. elforsyning (Dansk elforsynings historie - 1910-40)

  For Sjællands vedkommende muliggjorde overgangen til højspændt vekselstrøm også fra 1915 udveksling af el med de sydsvenske vandkraftværker via et 25 kV... Læs mere

 9. elforsyning (Dansk elforsynings historie - De tidlige anlæg)

  Elproduktionen anlagdes i Danmark fra starten som kopi af Edisons system, dvs. 110/220 V jævnstrøm produceret ved energien fra dampmaskiner, gasmotorer elle... Læs mere

 10. elforsyning (Dansk elforsynings historie - 1940-70)

  I 1941 havde i gennemsnit 98% af alle husstande i bykommuner elektricitet, mens elektrificeringsgraden for landområderne i gennemsnit var på ca. 75%. Denne d... Læs mere

 11. transformatorstation

  (lat. transformator + station), bygning, der indeholder én el. flere transformatorer som led i elforsyning. ... Læs mere

 12. byggemodning

  etablering af den fornødne infrastruktur i form af veje, kloak- og vandledninger, elforsyning m.m. Iværksættelse af byggemodning er som udgangspunkt afhæng... Læs mere

 13. belastningsfaktor

  et mål for, hvor meget et teknisk anlæg eller en anlægsdel, hyppigst inden for elforsyning, udnyttes i et nærmere angivet tidsrum. Belastningsfaktoren udre... Læs mere

 14. P.A. Pedersen

  ... Læs mere

 15. nødstrømsanlæg

  anlæg, som overtager elforsyningen, når den almindelige forsyning svigter. Nødstrømsanlæg kan bestå af akkumulatorer med tilhørende vekselretter. Hvis d... Læs mere

 16. Jes Christiansen

  26.8.1889-23.3.1962, dansk ingeniør. Efter Genforeningen i 1920 forestod han opbygningen af Sønderjyllands elforsyning og samlede lokale elselskaber omkring ... Læs mere

 17. Cuanza

  flod i Angola, der udspringer på Biéplateauet og afvander betydelige dele af det centrale Angola før udløbet syd for Luanda. Floden er sejlbar de nederste ... Læs mere

 18. Johan Dahl Land

  (efter købmand Johan Dahl, der fungerede i Julianehåb (Qaqortoq) ca. 1900), landområde på grænsen mellem Narsaq og Paamiut (Frederikshåb) Kommuner i Sydg... Læs mere

 19. kabelbrønd

  brønd, hvori jordkabler til elforsyning eller telekommunikation afsluttes. Kabelbrønde etableres som skillepunkt mellem sektioner eller for at skabe fleksibl... Læs mere

 20. Niaqornat

  (grønl. 'de hovedlignende næs'), bygd i Uummannaq Kommune i NV-Grønland; 65 indb. (2005). Bygden ligger på nordsiden af halvøen Nuussuaq, og økonomien er... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki