Du søgte efter embryologi

Viser 1-20 af 35

Forrige 1 2 Næste
 1. embryologi

  (af embryo og -logi), fosterudviklingslære, den gren af biologien, der beskæftiger sig med de processer, embryogenesen, hvorved en ægcelle gennem celledelin... Læs mere

 2. Embryologi og fosterudvikling

  Embryologi er læren om fosterudvikling. Fosterets udvikling indledes ved, at ægcellen aktiveres, hvilket almindeligvis sker i... ... Læs mere

 3. Wilhelm Roux

  1850-1924, tysk zoolog, professor 1886-1921, først i Breslau, senere i Innsbruck og Halle. Han var elev af Haeckel, men brød med dennes sammenlignende skole ... Læs mere

 4. Julian S. Huxley

  Julian Sorell Huxley, 1887-1975, britisk biolog og forfatter, sønnesøn af T.H. Huxley og bror til ... ... Læs mere

 5. Matthias Jakob Schleiden

  1804-1881, tysk botaniker, entomolog og jurist, professor i Jena 1839-63, Tortu (ty. Dorpat) 1863 og i Dresden fra 1863. I 1838 formulerede han den teori, at p... Læs mere

 6. Karl Ernst von Baer

  1792-1876, estisk embryolog, født i Estland, studerede medicin og anatomi ved universiteterne i Dorpat (nu Tartu) og Würzburg. Som professor i Königsberg (n... Læs mere

 7. Edwin Ray Lankester

  1847-1929, britisk zoolog, professor ved University of London 1874-90, ved University of Oxford 1890-98 og direktør for British Museum, Natural History 1898-1... Læs mere

 8. kunstigt liv (Kunstigt liv i software-form)

  Først og fremmest undersøges egenskaber ved matematiske modeller af biologiske processer (med eksempler fra genetik, økologi, neurobiologi, embryologi mv.),... Læs mere

 9. Søren Løvtrup

  1922-2002, dansk biolog, dr.phil. ved Københavns Universitet 1953, professor i zoologi ved Umeå universitet i Sverige 1965-87. Søren Løvtrup forskede i e... Læs mere

 10. Eug. Warming

  Eugenius Warming, 1841-1924, dansk botaniker, professor i botanik ved Stockholms universitet 1882-85 og ved Københavns Universitet 1886-1911. Warming rejst... Læs mere

 11. sammenlignende anatomi

  ...komparativ anatomi, i botanikken kaldet sammenlignende morfologi, sammenlignende studier af legemets og organernes udformning hos forskellige dyre- eller... Læs mere

 12. individ

  ...individuum, (lat. individuus 'udelelig', oversættelse af gr. atomon 'atom'), Den moderne betydning af ordet stammer fra skolastikken, hvor det betegner det... Læs mere

 13. botanik

  det videnskabelige studium af planter. I 1900-t. har botanikken udviklet sig i flere retninger med en stigende grad af specialisering til følge, og botanik... Læs mere

 14. fosterudvikling

  den proces, hvorved en flercellet organisme udvikles fra en enkelt ægcelle til et stadium, hvori organismen tager føde til sig ved sit eget fordøjelsessy... Læs mere

 15. organisme

  et levende væsen, et system af organer eller mere generelt: en levende helhed. Organisme er et grundbegreb i biologien, fordi alle livsprocesser udspiller ... Læs mere

 16. zoologi

  det videnskabelige studium af dyrene. Siden antikken har zoologien beskæftiget sig med alle dyr og med alle aspekter af deres struktur og livsytringer. Im... Læs mere

 17. biologi

  den naturvidenskab, som beskriver levende væseners opståen, udvikling, struktur, samspil og vekselvirkning med den øvrige natur. Biologien udgør en bred... Læs mere

 18. H.V. Brøndsted

  Holger Valdemar Brøndsted,  22.7.1893-14.11.1977, zoolog, rektor. Født i Rønne, død i Kbh., urne i fællesgrav, Bispebjerg kgd. B. tog studentereksamen i ... Læs mere

 19. A. Nørrevang

  Arne Nørrevang, 10.7.1933-17.6.2013, zoolog. Efter studentereksamen 1952 fra Århus katedralskole tog A. Nørrevang 1960 konferens i zoologi med fugle som s... Læs mere

 20. R.S. Bergh

  Rudolph Sophus Bergh,  22.9.1859-8.12.1924, zoolog, komponist. Født i Kbh. (Garn.), død i Davos, Schweiz, urne på Gentofte kgd. B., i hvis velhavende og ve... Læs mere

Viser 1-20 af 35

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki