Du søgte efter eneret

Viser 1-20 af 98

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. eneret

  rettighed, der giver indehaveren adgang til at udnytte et nærmere angivet gode, fx en naturforekomst, foranstalte en nærmere angiven virksomhed eller råde o... Læs mere

 2. støre

  ... Læs mere

 3. monopolisere

  (gr. monopol + ty./fr. -isere), give monopol på noget; tiltage sig eneret på; have eneret på. ... Læs mere

  Tags:

 4. nationalbank

  (lat. national + it. bank), bank, som leder et lands penge- og kreditvæsen og har eneret til mønt- og seddeludstedelse. ... Læs mere

 5. User:Ener

  • User:Ener

  Dette er din personlige profilartikel. Du kan skrive en præsentation af dig selv, dine interesser eller andet, som du ønsker at dele med andre brugere. ... Læs mere

 6. økonomisk zone

  ...Exclusive Economic Zone, i folkeretten det havområde, som en kyststat har eneret til mht. udnyttelse af havets, havbundens og undergrundens resurser, se EE... Læs mere

 7. stadsmusikant

  musiker, der i en købstad havde eneret på at levere musik ved festlige lejligheder, kendt i Europa fra 1200-t., indtil næringsfriheden slog igennem i 1800-t... Læs mere

 8. opéra-comique

  (fr. 'komisk opera'), fransksproget syngespil, dvs. opera med talt dialog. Genren opstod i 1700-t. og fik navn efter den scene i Paris, der havde eneret på de... Læs mere

 9. Gulistanfreden

  fredsaftale, der blev indgået mellem Rusland og Persien den 12.10.1813 i byen Gulistan, og som afsluttede krigen 1812-13. Med Gulistanfreden måtte Persien af... Læs mere

 10. højesteretssagfører

  titel, der fra 1868 og frem til 1.7.1958 gav indehaveren næsten eneret til som advokat at repræsentere en k... ... Læs mere

 11. editio princeps

  (lat. 'første udgave'), eneret, der tilkommer udgiveren af et hidtil ukendt værk, som hidrører fra en for længst afdød ophavsmand. Fx blev det i 1983 offe... Læs mere

  Tags:

 12. Frantz Christian Hjorth

  1782-1865, dansk nålemager og aktiv i organisationsarbejde i København. Hjorth fik i 1837 eneret i to år til fremstilling af knappenåle. Med baggrund i sit... Læs mere

 13. privilegium

  særrettighed, som (af regeringen) er meddelt en person el. en befolkningsklasse (fx skattefrihed el. eneret til udøvelse af en bestemt virksomhed). ....... Læs mere

  Tags:

 14. fiskerizone

  tidligere betegnelse for havområde, hvor et land havde eneret på fiskeri. Fiskerizonerne i Europa etableredes i midten af 1960'erne. Med undertegnelsen af ... Læs mere

 15. privat brug

  særregel i Ophavsretsloven. En ophavsmands eneret til fremstilling af eksemplarer af litterære og kunstneriske værker brydes af et klassisk og international... Læs mere

 16. deCODE

  isl. Íslensk erfðagreining, islandsk biofarmaceutisk virksomhed, grundlagt 1996 i Reykjavík. Virksomheden udvikler medicin på basis af forskning i menneske... Læs mere

 17. Juan Pablos

  spansk navn for italieneren Giovanni Paoli (d. 1560), der i juni 1539 fik i opdrag at drage til det spanske Mexico for at oprette et bogtrykkeri. Inden årets ... Læs mere

 18. eftertryk

  mangfoldiggørelse af trykte eller stukne værker som fx bøger og kobberstik uden tilladelse fra forfatteren eller forlæggeren. I 1600- og 1700-t. var ... ... Læs mere

 19. landinspektør

  ...cand.geom., person, der har gennemgået en femårig videnskabelig uddannelse ved Aalborg Universitet; uddannelsen lå tidligere ved Den Kgl. Veterinær- og ... Læs mere

 20. monopol

  gr. monos ‘ene’ og polein ‘sælge’, eneret, i teatersammenhæng en rettighed, udstedt af myndighederne til et bestemt teater, som giver eneret til over... Læs mere

Viser 1-20 af 98

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki