Du søgte efter episkopos

Viser 1-10 af 10

 1. episkopos

  (gr., egl. tilsynsmand), biskop; bisp. ... Læs mere

  Tags:

 2. presbyter

  menighedens leder, opr. en jødisk betegnelse; i oldkirken, der overtog betegnelsen, havde presbytere først og fremmest til opgave at forestå gudstjeneste... Læs mere

 3. archiepiscopus

  (gr. archi- + lat. episcopus af gr. episkopos biskop), ærkebisp. ... Læs mere

 4. episkopokrati

  (af gr. episkopos + -krati), bispevælde. ... Læs mere

 5. episcopus

  (lat., af gr. episkopos egl. tilsynsmand), biskop; bisp. ... Læs mere

  Tags:

 6. episkopal

  (af lat. episcopalis, af gr. episkopos biskop, egl. tilsynsmand), biskoppelig. ... Læs mere

  Tags:

 7. kirkeligt tilsyn

  tilsyn med folkekirken, varetaget af biskop (stiftsøvrighed) og provst (provstiudvalg); tilsynet omfatter dels præsterne og de præstelige funktioner (gudstj... Læs mere

 8. episkopale kirke

  (af lat. episcopalis 'som hører til biskoppens embede', af gr. episkopos 'tilsynsmand'), almindelig betegnelse for kirker af den anglikanske familie uden for ... Læs mere

  Tags:

 9. biskop

  indehaver af det øverste kirkelige embede i et stift. Den danske folkekirke har 11 biskopper (2008), der kirkeretligt er administrerende ledere af deres res... Læs mere

 10. dansk - historie

  Historisk set er dansk en dialekt af et fællesnordisk sprog, som er sparsomt overleveret i runeindskrifter fra ca. 200-800 e.Kr., spredt over Danmark, Norg... Læs mere

Viser 1-10 af 10

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki