Du søgte efter ernæringsmåder

Viser 1-20 af 34

Forrige 1 2 Næste
 1. ernæringsmåder

  ... de mange forskellige måder, som levende organismer skaffer sig næring på. Der er to fundamentalt forskellige ernæringsmåder. Ved den ene, som findes h... Læs mere

 2. zoofag

  ...rovdyr, se ernæringsmåder. ... Læs mere

 3. saprofag

  (af gr. sapros 'rådden' og -fag), detritusæder, se ernæringsmåder. ... Læs mere

 4. bundædere

  ...detritusædere, se ernæringsmåder. ... Læs mere

 5. fytofag

  (af gr. phyton 'plante' og -fag), planteæder, se ernæringsmåder og fødenet. ... ... Læs mere

 6. predator

  (af lat. praedator, af praedari 'plyndre, røve'), rovdyr, se fødenet og ernæringsmåder. ... Læs mere

 7. herbivor

  (af lat. herba 'plante' og afledn. af vorare 'æde'), planteæder, se ernæringsmåder og fødenet. ... Læs mere

 8. omnivor

  ... (af lat. omnis 'al' og vorare 'sluge, opsluge'), altædende dyr, se ernæringsmåder og ... ... Læs mere

 9. fototrof

  (af foto- og gr. trophe 'næring'), organisme, som udnytter sollys som energikilde, se autotrof, fotosyntese og ... ... Læs mere

 10. carnivor

  karnivor, dyr, der fanger og fortærer andre dyr, se rovdyr. Se også fødenet og ... ... Læs mere

 11. kemotrof

  ... (2. led af gr. trophe 'næring'), ledorganisme, der udnytter kemiske forbindelser som energikilde. Alle dyr, svampe og mange bakterier har denne leveform. ... Læs mere

 12. suspensions-ernærere

  organismer, der filtrerer fødepartikler fra vand, bl.a. mange muslinger. Se ernæringsmåder. ... Læs mere

 13. heterotrof

  ernæringsmåde hos organismer, der kun kan udnytte allerede dannet organisk materiale, fx planter, som føde og energikilde. I modsætning til autotrofe org... Læs mere

 14. næringsoptagelse

  ... Planter er ud fra Solens energi og næring, der optages fra jorden, i stand til at syntetisere alle de kemiske forbindelser, som er nødvendige for deres v... Læs mere

 15. detritus

  rester af døde planter, dyr og mikroorganismer i økosystemer. I økologisk betydning anvender man især begrebet detritus om de døde planterester. Det mes... Læs mere

 16. primærproduktion

  produktion af organisk stof i planter, alger og cyanobakterier (blågrønalger) som det første (primære) led i fødekæderne. Planter og alger er det før... Læs mere

 17. pighuder

  ...Echinodermata, echinodermer, pighude, række af hvirvelløse dyr karakteriseret ved femtallig radiærsymmetri. Der kendes ca. 6000 nulevende arter, alle ... Læs mere

 18. Pighuder

  Søstjerner, slangestjerner, søpindsvin, søpølser og søliljer er pighuder. Det er hvirvelløse dyr med femtallig radiærsymmetri. Pighuder har ikke noget... Læs mere

 19. Svampene

  Mange kan lide at gå på svampejagt i efterårsskoven. Andre fascineres med en vis skræk af det mylder af paddehatte, der efter kraftig sensommerregn pluds... Læs mere

 20. Planktonalger

  Planktonalger er en samlebetegnelse for en meget blandet gruppe af organismer hvad angår såvel slægtskab som evolution og ernæringsmåde. De har alle en ... Læs mere

Viser 1-20 af 34

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki