Du søgte efter estimere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. estimere

  (af fr. estimer, af lat. æstimare vurdere, taksere, bedømme), agte; sætte pris på; anslå; skønne (ved sandsynlighedsberegning). ... Læs mere

  Tags:

 2. æstimere

  se estimere. ... Læs mere

 3. estimering

  (se estimere), det at estimere. ... Læs mere

 4. robust estimation

  statistisk metode til estimation af en parameter, således at indflydelsen fra ekstreme og måske fejlbefængte observationer mindskes. Et eksempel er måling ... Læs mere

 5. Edv.Ph. Mackeprang

  Edvard Philip Mackeprang, 4.2.1877-29.1.1933, dansk økonom og statistiker, der i begyndelsen af 1900-t. udførte en række statistiske undersøgelser, som v... Læs mere

 6. tetrade

  (af gr. tetras 'tallet fire', gen. tetrados), fire samhørende elementer....i genetikken de fire haploide kønsceller, der fremkommer ved meiotisk deling af en... Læs mere

 7. kapitalomkostning

  ...alternativomkostning, investors afkastkrav. Kapitalomkostningen kan benyttes til at evaluere rentabiliteten af nye investeringsprojekter. Et projekts nettok... Læs mere

 8. valggeografi

  ... gren af valgforskningen, som vedrører kortlægning og analyse af valgresultater, fx den typiske tilslutning til politiske partier eller kandidater i forsk... Læs mere

 9. telemåling (Historie)

  Luftfotos blev første gang optaget fra balloner i 1840'erne. Efter udviklingen af flyvemaskiner i begyndelsen af 1900-t. fik luftfotografering stor udbredelse... Læs mere

 10. u-test

  statistisk test, der anvendes til at teste hypotesen om, at middelværdien i en normalfordeling har en bestemt værdi. I testet sammenholdes den estimerede væ... Læs mere

 11. frihedsgrader

  ... Læs mere

 12. maksimum likelihood estimation

  metode til at finde viden ud fra data, der er behæftet med statistisk usikkerhed. Ved maksimum likelihood estimation estimeres parametrene i en statistisk mod... Læs mere

 13. konfidensinterval

  (1. led af lat. confidentia 'tillid', af kon- og afledn. af fides 'tro'), i statistik en af de almindeligste måder at angive usikkerheden af en målt paramete... Læs mere

 14. parameter

  (af para- og -meter), størrelse, der indgår i et matematisk udtryk som en vilkårlig konstant. I ligningen (x−a)2+(y−b)... ... Læs mere

 15. estime

  (af fr. estime), agtelse; højagtelse. ... Læs mere

  Tags:

 16. De stivnede følelsers tragedie - Hendrik i Bakken

  Romanen indledes med denne på én gang nøgterne og symbolske beskrivelse af miljø og rum: Landsbyen Faarekrog var mod Syd og Øst indhegnet af et højt og... Læs mere

 17. vandbestemmelse

  telemåling ...aquametri, i den analytiske kemi kvantitativ måling af vandindholdet i en prøve. Målingen kan dels foretages kemisk ved en ... ... Læs mere

 18. simultant ligningssystem

  inden for statistik et antal ligninger, der beskriver relationer mellem variable (fx økonomiske), hvor der ikke med rimelighed a priori kan fastslås en entyd... Læs mere

 19. regressionsanalyse

  statistisk analysemetode, der søger at bestemme sammenhænge mellem en responsvariabel y og en række forklarende variable x1, ... ,xp. Regressionsanal... ... Læs mere

 20. kvotienttest

  statistisk test. I en statistisk model estimeres parametre ofte ved de værdier, der giver den største værdi af likelihoodfunktionen (se ... ... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki