Du søgte efter ethen

Viser 1-20 af 68

Forrige 1 2 3 4 Næste
 1. ethen

  (af eth(an) og -en), det systematiske navn for ethylen. wiki.te... ... Læs mere

  Tags:

 2. ethan

  (af eth(er) og -an), C2H6, farveløs gas med kogepunkt -88,6 °C. Ethan udvindes fra naturgas og mineralolie og anvendes som råstof for fremstilling af ... ... Læs mere

 3. ethylbenzen

  udgangsmateriale for fremstilling af styren og dermed et vigtigt mellemprodukt i den petrokemiske industri. Den dominerende fremstillingsmetode for ethylbenzen... Læs mere

 4. dampkrakning

  proces til fremstilling af ethen, propen og andre umættede carbonhydrider. Dampkrakning er nøgleprocessen i den petrokemiske industri, hvor ethen mv. udgør ... Læs mere

 5. acetaldehyd

  ethanal, CH3CHO, organisk forbindelse i gruppen af ... ... Læs mere

 6. butan

  (af lat. butyrum 'smør' og -an), C4H10, en farveløs, yderst stabil gas, som er uopløselig i vand; kogepunkt -0,5 °C. Den er meget brandfarlig og virker bed... Læs mere

 7. -en

  internationalt suffiks, dannet af den græske adjektivendelse -en(os). Suffikset bruges i kemiske navne til at angive umættede kulbrinter, fx eth-en. ... Læs mere

 8. emulsionspolymerisation

  polymerisationsproces, ved hvilken den monomere forbindelse er emulgeret i væske, oftest vand, som dråber med en diameter på ca. 1 μm, således at produkt... Læs mere

 9. hydrogenering

  (afledn. af hydrogen), proces, hvorved hydrogen undergår en såkaldt additionsproces til en organisk forbindelse. Ved reaktionen omdannes en umættet forbinde... Læs mere

 10. umættede forbindelser

  i den organiske kemi en række forbindelser, der direkte kan addere hydrogen, halogener, hydrogenhalogenider samt en række andre stoffer, hvorved umættethede... Læs mere

 11. ethere

  organiske forbindelser, der består af to alkyl- eller arylgrupper (benzenringe) bundet til ét oxygenatom. Almindelig ether (æter) er diethylether (se også ... Læs mere

 12. ether

  se diethylether. .........Ordet ether kommer af lati... ... Læs mere

  Tags:

 13. Titan

  ... ... Læs mere

 14. Marcellin Berthelot

  25.10.1827-18.3.1907, fransk kemiker, minister 1886-87 og 1895-96. Berthelot indførte begreberne eksoterme og endoterme processer og regnes sammen med dansker... Læs mere

 15. alkener

  olefiner, alifatiske carbonhydrider (kulbrinter), som indeholder én dobbeltbinding og har den almene formel CnH2n. Eksempler på alkener er ... ... Læs mere

 16. metalorganiske forbindelser

  ... kemiske forbindelser, der indeholder bindinger mellem et metalatom og et carbonatom, hvor carbonatomet indgår i en organisk forbindelse. Salte og kompleks... Læs mere

 17. benzen

  C6H6, klar, farveløs væske med karakteristisk aromatisk lugt, med smeltepunkt 5,5 °C og kogepunkt 80,1 °C. Benzen, der er den simpleste ... ... Læs mere

 18. User:eth

  • User:eth

  Dette er din personlige profilartikel. Du kan skrive en præsentation af dig selv, dine interesser eller andet, som du ønsker at dele med andre brugere. ... Læs mere

 19. ethylen

  ethen, C2H4, farveløs gas med kogepunkt −103,8 °C. Ethylen er det vigtigste råstof i den ... ... Læs mere

 20. ætere

  se ethere. ... Læs mere

  Tags:

Viser 1-20 af 68

Forrige 1 2 3 4 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki