Du søgte efter etik

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. etik

  morallære, undertiden det samme som moral. Hvis der skelnes, er moral en betegnelse for sæd og skik (sædeligheden), mens etik er overvejelser o... ... Læs mere

 2. sundhedsvidenskabelig etik

  se medicinsk etik. ... Læs mere

 3. deontologisk etik

  (1. ord af gr. deon 'pligt, nødvendighed' og afledning af -logi), pligtetik, form for normativ etik, der hævder, at en handlings moralske værdi ikke afhæng... Læs mere

 4. kristen etik

  teologisk etik, hvis grundlag er Guds åbenbaring, der udskiller en særlig kristen fra en almen human etik. Kristen etik kan forstås på tre måder: 1) som J... Læs mere

 5. teleologisk etik

  ...konsekvensetik, etik, der hævder, at en handlings moralske værdi er bestemt af dens mål (gr. telos), resultater eller nytte. Den mest almindelige form er... Læs mere

 6. økologisk etik

  begreb med udspring i den økologiske bevidsthed, der opstod i 1960'erne. Skelsættende er den amerikanske havbiolog Rachel Carsons bog Silent Spring (1962, da... Læs mere

 7. narrativ etik

  (1. ord af lat. narrativus, af narrare 'fortælle'), etisk vision og refleksion, som bygger på fortælling. En fortælling (lignelse, fabel, eventyr o.l.) kan... Læs mere

 8. medicinsk etik

  ... Læs mere

 9. Etik Invest

  indtil 2006 Banco, investeringsforening med hjemsted i København; den første danske såkaldte etiske investeringsforening. Foreningen, der indtil 2006 hed ... Læs mere

 10. Sundhedsvidenskabelig etik

  Blandt de emner, den sundhedsvidenskabelige etik beskæftiger sig med, er patientrettigheder, etikken... ... Læs mere

 11. Almen etik

  Her findes artikler, der relaterer sig til forskellige etiske problemstillinger. Links til artiklerne findes herunder. ... Læs mere

 12. transplantation (Etik)

  Indtil organer fra arveligt ændrede (transgene) dyr bliver tilgængelige, forudsætter transplantation hos mennesker adgang til menneskelige væv og organer... Læs mere

 13. Center for Etik og Ret i Natur og Samfund

  dansk forskningscenter i København, åbnet 1993. Foruden at drive forskning formidler centret samarbejde på internationalt plan inden for bioetik og bioret o... Læs mere

 14. genteknologi (risiko, etik og lovgivning - lægemidler)

  Vha. rekombinant DNA-teknologi (gensplejsning) fremstilles siden begyndelsen af 1980'erne lægemidler i stort omfang. Det gensplejsede DNA indsættes i en ba... Læs mere

 15. pligtetik

  ...deontologisk etik, se etik og medicinsk etik. ... Læs mere

 16. paternalisme

  (af lat. paternus 'faderlig', af pater 'far', og -isme), formynderi, især brugt inden for medicinsk etik som det modsatte af autonomi... ... Læs mere

 17. lege artis

  efter kunstens regler, udtryk, der oftest anvendes om forskriftsmæssig udførelse af lægegerning, dvs. i overensstemmelse med anerkendt videnskabelig vide... Læs mere

 18. on

  (jap. 'taknemmelighedsgæld'), vigtigt begreb i japansk etik. En sådan gæld skal betales tilbage (ho-on), hvis personen vil undgå at få betegnelsen on shir... Læs mere

  Tags:

 19. Jia Yi

  -201--169, kinesisk embedsmand, filosof og digter. Jia virkede som rådgiver for Han-kejseren Wen (180-157 f.Kr.) og var en varm fortaler for et centralistisk ... Læs mere

  Tags:

 20. forsøgsetik

  sundhedsvidenskabelig etik omfattende forsøgspatienters og sunde forsøgspersoners rettigheder, se videnskabsetik. ... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki