Du søgte efter evaluering

Viser 1-20 af 56

Forrige 1 2 3 Næste
 1. evaluering

  defineres ofte som ‘en systematisk retrospektiv vurdering af gennemførelse, præstationer og udfald af offentlig virksomhed, som tiltænkes at spille en rol... Læs mere

 2. evaluering

  (af fr. évaluer 'vurdere'), i pædagogisk sammenhæng fællesbetegnelse for forskellige former for vurdering. Begrebet blev indført i dansk uddannelsestermin... Læs mere

 3. Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen

  råd, der har til opgave at rådgive ministeren om det faglige niveau og den pægagogiske udvikling i folkeskolen og ungdomsskolen samt elevernes udbytte af un... Læs mere

 4. undervisningslære

  fag i læreruddannelsen 1966-91, der havde til formål at øge læreres forudsætninger for planlægning af undervisningsforløb ud fra klare mål og afslutten... Læs mere

 5. Norad

  ...Norwegian Agency for Development Cooperation, direktorat under det norske udenrigsministerium; har som hovedopgave at bidrage til en effektiv forvaltning af... Læs mere

 6. multiple-choice-opgave

  ... (1. led af eng. multiple 'mangfoldig' og choice 'valg'), opgavetype, der anvendes ved testning og ekstern ... ... Læs mere

 7. ADL

  fork.f. almindelig daglig livsførelse, måling baseret på evnen til at klare almindelige daglige aktiviteter i hjemmet, på arbejdet og i fritiden. ADL-vur... Læs mere

 8. inhibin

  hormon, der dannes i kvindens æggestokke og mandens testikler. Inhibin hæmmer hypofysens afgivelse af follikelstimulerend... ... Læs mere

 9. kvalitet

  ... lat. qualitas, et kunstord, dannet i midten af 100-tallet f.Kr. af Marcus Tullius Cicero, der betegner beskaffenhed, først og fremmest fysisk beskaffenhed... Læs mere

 10. kulturaftaler med kommuner

  aftaler mellem Kulturministeriet og en eller flere kommuner om, at de lokale myndigheder i en 4-årig periode får overført de statslige midler til musik-, ... Læs mere

 11. bistandsantropologi

  praktisk anvendelse af antropologi i planlægning, udførelse og evaluering af bistandsprojekter inden for internationale, nationale og ikke-statslige organisa... Læs mere

 12. intervention

  i samfundsvidenskab og socialt arbejde et bredt spektrum af foranstaltninger, blandt andet forebyggende arbejde, kriminalitetsbekæmpelse, krisehjælp, soci... Læs mere

 13. Danmarks Evalueringsinstitut

  ...EVA, statslig institution, der varetager evaluering af alle dele af det danske uddannelsessystem; oprettet 1999 under Undervisningsministeriet (fra 2011 M... Læs mere

 14. undervisningsdifferentiering

  princip for tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisning, hvorved undervisningen i videst muligt omfang tilpasses elevforskellene i en klasse eller grup... Læs mere

 15. heroinbehandling

  vedligeholdelsesbehandling af narkomaner med heroin mhp. standsning af et illegalt misbrug. Lægeordineret heroin blev anvendt i USA og Storbritannien til beha... Læs mere

 16. Dansk Sundhedsinstitut

  ...DSI, 1996-2007 Institut for Sundhedsvæsen, selvejende institution oprettet 1975 og indtil 1996 benævnt Dansk Sygehus Institut, der udfører sektorforskn... Læs mere

 17. pædagogisk udviklingsarbejde

  ... eksperimenterende form for pædagogisk arbejde, hvor man bevidst og systematisk ud fra nærmere definerede mål forsøger at gennemføre en udvikling eller... Læs mere

 18. Benjamin S. Bloom

  Benjamin Samuel Bloom, 1913-1999, amerikansk psykolog og pædagog, fra 1940 professor i pædagogik ved University of Chicago. Med hovedværket (s.m. David R.... Læs mere

 19. eksamen

  samlet ekstern vurdering af en persons kvalifikationer inden for en given uddannelse, fx eksamen ved afslutning af en ... ... Læs mere

 20. VELUX FONDEN

  almennyttig fond, stiftet 1981 af Villum Kann Rasmussen, grundlægger af ... ... Læs mere

Viser 1-20 af 56

Forrige 1 2 3 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki