Du søgte efter fængsling

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. fængsling

  ...varetægtsfængsling, frihedsberøvelse før dom, dvs. på et tidspunkt, hvor det ikke er sikkert, at den pågældende vil blive dømt. For så vidt muligt ... Læs mere

 2. Bispernes fængsling

  Admiral Johan Pein holdt sin fyrste i Preussen – og dermed os – underrettet om, hvad der nu skete. I et brev dateret den 12. august kl. 14 fortæller han... Læs mere

 3. carceration

  (af lat.), fængsling; indespærring. ... Læs mere

 4. captur

  (af lat. captura fangst, af capere tage, gribe), hæftelse; fængsling. ... Læs mere

 5. Schutzhaft

  (ty.), eufemisme for beskyttelsesfængsling; fængsling uden dom af personer, der anses for politisk farlige. ... Læs mere

 6. arrêt

  (se arrest), fransk juridisk betegnelse for arrest, fængsling, anholdelse. Anvendes også i betydningen dom eller kendelse, som regel når det drejer sig om e... Læs mere

 7. tvangsindgreb

  efterforskningsskridt, der kan foretages af politiet, i de fleste tilfælde med rettens godkendelse, fx fængsling, der er frihedsberøvelse, eller telefonafly... Læs mere

 8. kollusionsarrest

  (1. led af lat. collusio 'hemmelig aftale, spillen under dække', af colludere 'lege sammen med'), varetægtsfængsling i tilfælde, hvor det af bestemte grund... Læs mere

 9. varetægtsfængsling

  frihedsberøvelse af en sigtet, der er mistænkt for et strafbart forhold. Ved varetægtsfængsling skal der være begrundet mistanke om, at den sigtede har ... Læs mere

 10. Barthélemy Prosper Enfantin

  1796-1864, fransk økonom og ingeniør. Enfantin var påvirket af Saint-Simon og blev 1828 ledende i ... ... Læs mere

 11. Niels Svendsen Chronich

  ca. 1608-ca. 1662, dansk teolog og skolemand, virksom i Danmark og Norge og især kendt for sine angreb på statskirkens præsteskab og den ortodokse luthers... Læs mere

 12. varetægtsfradrag

  ... Læs mere

 13. Cameroun - massemedier

  Massemedierne i Cameroun er præget af meget stærk statskontrol, og der er mange eksempler på fængsling af kritiske journalister. Separatister i landets s... Læs mere

 14. Su Dongpo

  pseudonym for Su Shi, 1037-1101, kinesisk forfatter, maler og statsmand, Songtidens største digter. Sus embedskarriere blev, når hans kritik var for åben el... Læs mere

 15. PIDE

  ...Polícia Internacional e de Defesa do Estado, portugisisk hemmeligt politi oprettet i 1930'erne under Salazar og opløst efter revolutionen i 1974. PIDE gen... Læs mere

 16. eksilpsykologi

  delområde af psykologien, der beskæftiger sig med mennesker, som er tvunget i landflygtighed eller har valgt flugt fra organiseret vold i form af fx tortur o... Læs mere

 17. proportionalitetsgrundsætning

  i strafferetsplejen den grundsætning, at der skal være et rimeligt forhold mellem et tvangsindgreb, fx en varetægtsfængsling, og det formål, der ønskes o... Læs mere

 18. Nicolas-Sébastien Roch de Chamfort

  1741-1794, fransk forfatter. Skønt født uden for ægteskab fik Chamfort en solid klassisk uddannelse. Han slog igennem på teatret især med lette komedier o... Læs mere

 19. Hans van Paeschen

  1500-t., arkitekt og fæstningsingeniør, muligvis fra Flandern, der virkede i Danmark 1564-82. Han var kgl. bygmester i Sverige 1561-63, i Danmark-Norge fr... Læs mere

 20. PEN

  ...International Association of Poets, Playwrights, Editors, Essayists, and Novelists, stiftet i 1921 i London på initiativ af forfatteren ... ... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki