Du søgte efter fæstningsarrest

Viser 1-20 af 25

Forrige 1 2 Næste
 1. fæstningsarrest

  frihedsstraf, som i ældre tid blev udstået i kronens fæstninger og slotte. Straffen var som oftest forbundet med tvangsarbejde. I 1700-t. ophørte brugen ... Læs mere

 2. Heinrich Laube

  1806-1884, tysk forfatter. Heinrich Laube kritiserede den politiske og religiøse umyndiggørelse af borgerne og landsforvistes i 1834 fra ... ... Læs mere

 3. Fritz Reuter

  1810-1874, tysk forfatter fra Mecklenburg; skrev mest på plattysk. Som ung måtte Fritz Reuter afsone fæstningsarrest i Preussen (1833-40) for at være med... Læs mere

 4. Hans Georg Garde

  1790-1875, dansk søofficer og historiker. Garde deltog som løjtnant i krigen 1807-14 og som kommandør og eskadrechef i krigen 1848-50. Efter træfningen ved... Læs mere

 5. Carl Fredrik Pechlin

  1720-1796, svensk officer, politiker og friherre. Pechlin afsluttede sin militære karriere som generalmajor 1773. Fra og med Riksdagen 1755-56 var han en af l... Læs mere

 6. Frederik Paludan

  Frederik August Paludan,  11.12.1792-3.1.1872, søofficer. Født i Kbh. (Frels.), død sst. (Holmens), begravet sst. (Holmens). P. blev kadet 1804, månedslø... Læs mere

 7. Johan Hinrich Christian Hoppe

   1.8.1775-6.12.1835, generalkonsul. Født i Lübeck, død sst., begravet sst. H. gennemgik en meget alsidig uddannelse idet han først var ansat fire år i en... Læs mere

 8. Benoni Aubert

  Benoni d'Aubert,  4.8.1768-21.4.1832, officer. Født i Kbh. (Cit.), død i Kristiania, begravet sst. A. var født med en ganefejl ('åben gane') der livet ige... Læs mere

 9. Christian Frederik v. Beck

   12.3.1743-19.5.1813, officer. Født i Sønder Kirkeby, Falster, død i Kbh. (Frue), begravet sst. (Ass.). v.B.s far indvandrede 1708 fra Tyskland, tjente som... Læs mere

 10. Friedrich August v. Finck

   25.11.1718-23.2.1766, officer. Født i Strelitz, død i Kbh., begravet sst. (Garn. k.). v.F. var først i østrigsk og russisk og fra 1743 i preussisk tjenes... Læs mere

 11. Frederik Christian Georg Muxoll

   14.11.1804-11.11.1880, søofficer. Født i Kbh. (Trin.), død sst. (Holmens), begravet sst. (Holmens). M. blev kadet 1820, sekondløjtnant 1824, premierløjt... Læs mere

 12. F.C. Holsten

  Frederik Christian Holsten,  6.10.1783-31.10.1816, søofficer. Født i Egersund i Norge, død i Tunis, begravet sst. H. blev kadet 1795, sekondløjtnant med G... Læs mere

 13. H.G. Garde

  Hans Georg Garde,  9.6.1790-16.1.1875, søofficer, marinehistoriker. Født i Kbh. (Nic), død i Farum, begravet sst. G. blev kadet 1802, sekondløjtnant 1805,... Læs mere

 14. Wenzel Haffner

  Adam Mogens Wenzel Haffner,  5.3.1774-19.3.1844, officer. Født i Kbh. (Garn.), død sst. (Garn.), begravet sst. (Garn.). H. blev 1782 indskrevet som underkon... Læs mere

 15. A. v. Kardorff

  Augustin Nicolai Carl v. Kardorff,  22.8.1756-19.1.1820, officer. Født i Rostock, død i Glückstadt, begravet sst. v. K. blev 1774 sekondløjtnant i rytteri... Læs mere

 16. Jørgen Conrad de Falsen

   19.8.1785-23.8.1849, søofficer. Født i Kristiania, død på Søbysøgård, begravet i Kbh. (Holmens). F. blev kadet 1797, sekondløjtnant 1801, var 1805-06... Læs mere

 17. Johann Theodor Wegener

   6.3.1752-8.3.1819, officer. Født i Trittau, død i Fredericia, begravet sst. W. blev 1763 virkelig kadet, 1771 sekondløjtnant i infanteriet, n.å. personli... Læs mere

 18. Hans Hansen

  Johannes Hansen,  4.10.1797-25.2.1867, præst. Født i Husum, død i Rendsborg, begravet sst. H. opholdt sig 1804-21 i Christiansfeld, først i skolen, dereft... Læs mere

 19. straf (Straf i ældre dansk ret)

  ... I de ældste tider affødte retsbrud ofte hævn (se fejde), der tilsigtede at genoprette ligevægten mellem de implicerede slægter. Hævnen kunne afværge... Læs mere

 20. Uwe Jens Lornsen og Ueber das Verfassungswerk

  Med samme dampskib som Høpp fra København til Kiel rejste den nyudnævnte landfoged på Sild, hidtil kontorchef i samme regeringskontor, Uwe Jens Lornsen. ... Læs mere

Viser 1-20 af 25

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki