Du søgte efter fæstningsarrest

Viser 1-20 af 25

Forrige 1 2 Næste
 1. fæstningsarrest

  frihedsstraf, som i ældre tid blev udstået i kronens fæstninger og slotte. Straffen var som oftest forbundet med tvangsarbejde. I 1700-t. ophørte brugen ... Læs mere

 2. Heinrich Laube

  1806-1884, tysk forfatter. Heinrich Laube kritiserede den politiske og religiøse umyndiggørelse af borgerne og landsforvistes i 1834 fra ... ... Læs mere

 3. Fritz Reuter

  1810-1874, tysk forfatter fra Mecklenburg; skrev mest på plattysk. Som ung måtte Fritz Reuter afsone fæstningsarrest i Preussen (1833-40) for at være med... Læs mere

 4. Carl Fredrik Pechlin

  1720-1796, svensk officer, politiker og friherre. Pechlin afsluttede sin militære karriere som generalmajor 1773. Fra og med Riksdagen 1755-56 var han en af l... Læs mere

 5. Hans Georg Garde

  1790-1875, dansk søofficer og historiker. Garde deltog som løjtnant i krigen 1807-14 og som kommandør og eskadrechef i krigen 1848-50. Efter træfningen ved... Læs mere

 6. Frederik Paludan

  Frederik August Paludan,  11.12.1792-3.1.1872, søofficer. Født i Kbh. (Frels.), død sst. (Holmens), begravet sst. (Holmens). P. blev kadet 1804, månedslø... Læs mere

 7. Christian Frederik v. Beck

   12.3.1743-19.5.1813, officer. Født i Sønder Kirkeby, Falster, død i Kbh. (Frue), begravet sst. (Ass.). v.B.s far indvandrede 1708 fra Tyskland, tjente som... Læs mere

 8. Friedrich August v. Finck

   25.11.1718-23.2.1766, officer. Født i Strelitz, død i Kbh., begravet sst. (Garn. k.). v.F. var først i østrigsk og russisk og fra 1743 i preussisk tjenes... Læs mere

 9. Johan Hinrich Christian Hoppe

   1.8.1775-6.12.1835, generalkonsul. Født i Lübeck, død sst., begravet sst. H. gennemgik en meget alsidig uddannelse idet han først var ansat fire år i en... Læs mere

 10. Frederik Christian Georg Muxoll

   14.11.1804-11.11.1880, søofficer. Født i Kbh. (Trin.), død sst. (Holmens), begravet sst. (Holmens). M. blev kadet 1820, sekondløjtnant 1824, premierløjt... Læs mere

 11. Benoni Aubert

  Benoni d'Aubert,  4.8.1768-21.4.1832, officer. Født i Kbh. (Cit.), død i Kristiania, begravet sst. A. var født med en ganefejl ('åben gane') der livet ige... Læs mere

 12. F.C. Holsten

  Frederik Christian Holsten,  6.10.1783-31.10.1816, søofficer. Født i Egersund i Norge, død i Tunis, begravet sst. H. blev kadet 1795, sekondløjtnant med G... Læs mere

 13. H.G. Garde

  Hans Georg Garde,  9.6.1790-16.1.1875, søofficer, marinehistoriker. Født i Kbh. (Nic), død i Farum, begravet sst. G. blev kadet 1802, sekondløjtnant 1805,... Læs mere

 14. Johann Theodor Wegener

   6.3.1752-8.3.1819, officer. Født i Trittau, død i Fredericia, begravet sst. W. blev 1763 virkelig kadet, 1771 sekondløjtnant i infanteriet, n.å. personli... Læs mere

 15. A. v. Kardorff

  Augustin Nicolai Carl v. Kardorff,  22.8.1756-19.1.1820, officer. Født i Rostock, død i Glückstadt, begravet sst. v. K. blev 1774 sekondløjtnant i rytteri... Læs mere

 16. Hans Hansen

  Johannes Hansen,  4.10.1797-25.2.1867, præst. Født i Husum, død i Rendsborg, begravet sst. H. opholdt sig 1804-21 i Christiansfeld, først i skolen, dereft... Læs mere

 17. Jørgen Conrad de Falsen

   19.8.1785-23.8.1849, søofficer. Født i Kristiania, død på Søbysøgård, begravet i Kbh. (Holmens). F. blev kadet 1797, sekondløjtnant 1801, var 1805-06... Læs mere

 18. straf (Straf i ældre dansk ret)

  ... I de ældste tider affødte retsbrud ofte hævn (se fejde), der tilsigtede at genoprette ligevægten mellem de implicerede slægter. Hævnen kunne afværge... Læs mere

 19. Wenzel Haffner

  Adam Mogens Wenzel Haffner,  5.3.1774-19.3.1844, officer. Født i Kbh. (Garn.), død sst. (Garn.), begravet sst. (Garn.). H. blev 1782 indskrevet som underkon... Læs mere

 20. Johannes Harbou

  Johannes Wilhelm Anthonius Harbou,  17.1.1810-14.4.1891, officer. Født i Kbh. (Slotsk.), død sst., begravet på Frbg. H. blev 1821 volontær i landkadetkorp... Læs mere

Viser 1-20 af 25

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki