Du søgte efter fødenet

Viser 1-20 af 36

Forrige 1 2 Næste
 1. fødenet

  føderelationerne mellem organismerne i et økosystem. Organisk materiale danne... ... Læs mere

 2. granivor

  (af lat. granivorus 'kornædende', af granum 'korn' og vorare 'sluge'), frøæder, se fødenet. ... Læs mere

  Tags:

 3. græsningskæde

  se fødenet. ... Læs mere

 4. fødekæde

  se fødenet. ... Læs mere

 5. fytofag

  (af gr. phyton 'plante' og -fag), planteæder, se ernæringsmåder og fødenet. ... ... Læs mere

 6. predator

  (af lat. praedator, af praedari 'plyndre, røve'), rovdyr, se fødenet og ernæringsmåder. ... Læs mere

 7. herbivor

  (af lat. herba 'plante' og afledn. af vorare 'æde'), planteæder, se ernæringsmåder og fødenet. ... Læs mere

 8. trofisk niveau

  (1. ord af gr. trophe 'ernæring, kost'), se fødenet. ... Læs mere

 9. altædende dyr

  ...omnivor, lever af både planteføde og dyrisk føde, fx rotte, krage; se fødenet. ... Læs mere

 10. omnivor

  ... (af lat. omnis 'al' og vorare 'sluge, opsluge'), altædende dyr, se ernæringsmåder og ... ... Læs mere

 11. mikrobiel løkke

  mikrobielt fødenet i de frie vandmasser, se hav (havøkologi) og sø-økologi.... ... Læs mere

 12. carnivor

  karnivor, dyr, der fanger og fortærer andre dyr, se rovdyr. Se også fødenet og ... ... Læs mere

 13. dyresamfund

  samtlige dyrearter, der lever sammen på et givet levested, fx i engens urtevegetation, på stenbund i en bæk eller nedgravet i sandbunden i kystnære farvand... Læs mere

 14. sekundærproduktion

  inden for økologi produktionen af planteædende dyr (herbivorer). Alger og planter er det første led i fødekæderne (primærproducenter), planteæderne det ... Læs mere

 15. Samspillet mellem fiskeri og havets fødekæder

  Allerede i slutningen af 1800-tallet undersøgte den fremtrædende danske fiskeribiolog C. G. Johannes Petersen sammenhængen mellem fiskenes vækst og deres... Læs mere

 16. heterotrof

  ernæringsmåde hos organismer, der kun kan udnytte allerede dannet organisk materiale, fx planter, som føde og energikilde. I modsætning til autotrofe org... Læs mere

 17. detritus

  rester af døde planter, dyr og mikroorganismer i økosystemer. I økologisk betydning anvender man især begrebet detritus om de døde planterester. Det mes... Læs mere

 18. Samspil mellem det åbne lands organismer

  Mellem organismerne i det åbne lands naturtyper er der et utal af påvirkninger og vekselvirkninger – konkurrence, græsning eller herbivori, parasitisme,... Læs mere

 19. Samspil mellem fisk og andre søorganismer

  Fødekædesamspil Ifølge den klassiske opfattelse foregår samspillet mellem søens organismer i fødekæder med tre, fire eller fem led. En treleddet føde... Læs mere

 20. Tilpasninger hos engens smådyr

  Engens vegetation domineres af græsser, der på forskellig vis udnyttes af planteædende insektarter. Nogle suger eller gnaver udvendigt på plan terne, f.e... Læs mere

Viser 1-20 af 36

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki