Du søgte efter familieplanlægning

Viser 1-20 af 20

 1. familieplanlægning

  ...fødselskontrol, planlægning af antallet af fødsler og tidspunktet for disse, bl.a. ved anvendelse af svangerskabsforebyggende midler (se prævention). Be... Læs mere

 2. Foreningen for Familieplanlægning

  se Foreningen Sex & Samfund. ... Læs mere

 3. UNFPA

  ...United Nations Population Fund, indtil 1987 United Nations Fund for Population Activities, FNs befolkningsfond med hovedkvarter i New York, oprettet 1967 me... Læs mere

 4. Agnete Bræstrup

  født Thomsen, 1909-1992, dansk læge, hvis hovedindsats lå inden for familieplanlægning. Baggrunden for hendes interesse var de dengang så talrige illeg... Læs mere

 5. Burundi - sundhedsforhold

  I 1990'erne decentraliseredes sundhedssystemet, men det viste sig svært for lokalsamfundene at forbedre helbredsforholdene. Centralt vedtoges at udbygge pro... Læs mere

 6. Ford Foundation

  velgørende institution, etableret i 1936 af Henry Ford og hans søn Edsel Ford. Da arven efter begge stiftere var faldet, rådede fonden over mere end 4 mia.... Læs mere

 7. encyklika

  (af nylat. (littera) encyclica 'rundbrev', af gr. enkyklikos 'rund'), rundskrivelse, hvori paven henvender sig til biskopperne og de troende, undertiden til 'a... Læs mere

 8. fertilitet

  inden for demografi et udtryk for, hvor mange børn der fødes i løbet af en bestemt tidsperiode, fx et år. En befolknings frugtbarhed...er derimod udtryk ... Læs mere

 9. Albanien - befolkning

  Albanien havde før 1990 Europas største årlige befolkningstilvækst (2,1% i 1979-89); befolkningen blev fordoblet fra 1960 til 1990. Indbyggertallet er ø... Læs mere

 10. International Planned Parenthood Federation

  ...IPPF, international paraplyorganisation for familieplanlægningsorganisationer, dannet i 1952. I 2004 havde IPPF medlemmer i over 180 lande, i Danmark ...... Læs mere

 11. Filippinerne - geografi

  Filippinerne består af flere end 7100 øer, heraf 860 beboede. Luzon og ... ... Læs mere

 12. Ghana - geografi

  Ghana har overalt tropisk klima med ret konstante tempera... ... Læs mere

 13. Sex & Samfund

  1996-2003 Foreningen Sex og Samfund, tidl. Foreningen for Familieplanlægning, stiftet i 1956 af læge Agnete Bræstrup. Foreningen arbejder nationalt og int... Læs mere

 14. prævention

  antikonception, kontraception, svangerskabsforebyggelse, metoder til forhindring af befrugtning (konception) ved samleje som led i fami... ... Læs mere

 15. ulandsmedicin

  sundhedsforholdene i ulandene. De er i vid udstrækning præget af landenes fattigdom, ulige fordeling af resurser, hungersnød, naturkatastrofer, væbnede k... Læs mere

 16. Afghanistan - befolkning

  Befolkningstallet anslås til 22 mio. I perioden 1978-2001 flygtede 5-6 mio., især til nabolandene Iran og Pakistan; mere end 30% af befolkningen blev enten... Læs mere

 17. Agnete Bræstrup

  Agnete Meinert Bræstrup,  10.7.1909-7.11.1992, læge.  Efter studentereksamen i 1927 fra Øregård gymnasium studerede Agnete Bræstrup medicin ved Køben... Læs mere

 18. 1900-tallet

  det 20. århundrede. Udviklingen i 1900-t. har ført til ændrede livsvilkår og til nye videnskabelige erkendelser og tilværelsestolkninger. I ... ... Læs mere

 19. Margaret Sanger

  1879-1966, amerikansk sygeplejerske, der i 1916 åbnede USAs første ... ... Læs mere

 20. Danmark - befolkning

  Det er muligt at følge den danske befolknings demografiske udvikling tilbage til 1735 på grundlag af folketællinger og statistik over fødsler og dødsfa... Læs mere

Viser 1-20 af 20

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki