Du søgte efter fasediagram

Viser 1-19 af 19

 1. fasediagram

  ... ...tilstandsdiagram, i fysik og kemi en grafisk fremstilling af ligevægtsforholdene i et system af flere faser baseret på en eller flere komponenter (sto... Læs mere

 2. tripelpunkt

  det punkt i et fasediagram, hvor der er ligevægt mellem tre faser, normalt fast fase, væskefase og dampfase. ... Læs mere

  Tags:

 3. tilstandsdiagram

  se fasediagram. ... Læs mere

 4. kogepunkt

  temperatur, ved hvilken en væske koger (se kogning). Kogepunktet stiger med voksende tryk, hvorfor det normalt angives ved 'atmosfæretryk' (101.325 Pa). Se ... Læs mere

 5. peritektikum

  ... (af peri- og afledn. af gr. tekein 'smelte'), punkt i et ... ... Læs mere

 6. kondensation

  ...fortætning, en proces, hvorved et stof går fra gasform til væskeform; den modsatte proces er fordampning. Kondensation kan... ... Læs mere

 7. Gibbs' faselov

  Gibbs' faseregel, en lovmæssighed opstillet af J.W. Gibbs for fysisk-kemiske ligevægte. Den udtrykkes i ligningen: P + F... ... Læs mere

 8. smeltning

  fysisk proces, hvorved et stof overgår fra fast til flydende form under tilførsel af varme. Et rent krystallinsk stof begynder at smelte, når dets temperatu... Læs mere

 9. kogning

  proces, hvor en væske fordamper ved dannelse af dampbobler inde i væsken og ikke kun fra overfladen. Da dampen i boblerne skal overvinde det ydre tryk, foreg... Læs mere

 10. fase

  i fysik og kemi en betegnelse for en homogen del af et system (dvs. et afgrænset område), idet betegnelsen homogen indebærer, at alle intensive egenskaber... Læs mere

 11. kritisk punkt

  i fysik og kemi det punkt i et fasediagram, hvor ligevægtskurven mellem to faser (fx væske og gas) ender. Punktet er karakteriseret ved et kritisk tryk og en... Læs mere

 12. væske

  tilstandsform for stof. Et stof optræder normalt i tre tilstandsformer: gas, væske og fast stof. Væske er en art mellemform af gas og fast stof. Væskeforme... Læs mere

 13. lavtemperaturteknik (Fremstilling af flydende luftarter)

  Ned til en temperatur på ca. −160 °C er det muligt at anvende den fra sædvanlige køleanlæg kendte dampkompressionsproces i flertrinsanlæg med kaskadek... Læs mere

 14. iso-

  (af gr. isos 'lige, ligedannet, lige stor'), græsk og internationalt 1. sammensætningsled, der udtrykker enshed, fx isomorfi 'lighed i form', af gr. morphe... Læs mere

 15. kuldioxid

  carbondioxid, kultveilte, CO2, farveløs, lugtfri gas uden egentlig giftighed. Ved 1 atm og -79 °C går kuldioxid direkte fra fast form til gasform (sublim... Læs mere

 16. diamant

  gennemsigtigt til uigennemsigtigt mineral af carbon med en meget høj lysbrydning; formlen angives som C. Egenskaber De fleste diamanter er svagt gullige el... Læs mere

 17. Paul Niggli

  1888-1953, schweizisk mineralog og petrolog. I 1920 skrev Niggli Lehrbuch der Mineralogie, der satte en ny standard inden for faget og kom i flere udgaver. Des... Læs mere

 18. metallografi

  (af metal og -grafi), læren om metallernes struktur, blandingsforhold og egenskaber. Legeringslæren, dvs. læren om metallernes indbyrdes blandinger og deres... Læs mere

 19. termisk analyse

  (1. led se termo-), flere forskellige analysemetoder, der registrerer fysiske eller kemiske ændringer i stoffer som funktion af temperatur og tid. De væsentl... Læs mere

Viser 1-19 af 19

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki