Du søgte efter fenoler

Viser 1-20 af 63

Forrige 1 2 3 4 Næste
 1. fenoler

  aromatiske hydroxyforbindelser med hydroxygruppen (OH) direkte bundet til den aromatiske ring. Fenoler er som regel krystallinske stoffer, der udviser svagt su... Læs mere

 2. hydroxyl

  (af hydro- og -ox(y), kortform af gr. oxygen 'ilt' og -yl), hydroxy, OH-gruppe, hvis tilstedeværelse i organiske forbindelser giver disse ka... ... Læs mere

 3. suberin

  (af lat. suber 'kork(eg)' og -in), biopolymer, som produceres af planter og indlejres i disses cellevægge, hvor den har en vigtig funktion som en fysisk barri... Læs mere

 4. methoxy

  (eng., af methyl og oxygen), det organisk-kemiske radikal CH3O−. Methoxyradikalet indgår meget almindeligt i organiske stoffer, fx i aromastoffet vanillin (... Læs mere

 5. Planteædere

  ... Læs mere

 6. baktericid

  (af bakterier og lat. -cida 'som dræber', af caedere 'slå, dræbe'), stof, lys eller stråling med bakteriedræbende effekt. Mange stoffer vil i lav koncentr... Læs mere

 7. thuja

  slægt med seks arter af nåletræer i ... ... Læs mere

 8. fenol

  ... (af gr. phainein 'lyse, skinne' og -ol), phenol, karbol, karbolsyre, hydrox... ... Læs mere

 9. ethere

  organiske forbindelser, der består af to alkyl- eller arylgrupper (benzenringe) bundet til ét oxygenatom. Almindelig ether (æter) er diethylether (se også ... Læs mere

 10. Hermann Kolbe

  27.9.1818-25.11.1884, tysk kemiker, grundlægger af de organiske forbindelsers fremstilling. Kolbe studerede kemi først hos F. Wöhler og R. Bunsen (Marburg) ... Læs mere

 11. trædestillation

  termisk nedbrydning af træ resulterende i dannelse af trækul og gas- og væskeformige produkter, bl.a. methanol (træsprit), eddikesyre og trætjære. Træde... Læs mere

 12. garvesyrer

  ...garvestoffer, tanniner, stoffer, som er polykondensater af polysaccharider og forskellige fenoler, især pyrogallol og pyrokatekol. Garvesyrerne kan anven... Læs mere

 13. methylering

  kemisk proces, hvorved en methylgruppe (CH3−) indføres i et organisk eller uorganisk molekyle. Som eksempler kan nævnes methylering af syrer, fenoler, am... Læs mere

 14. Adolf von Baeyer

  31.10.1835-20.8.1917, tysk kemiker. Professor i Strasbourg fra 1872 og 1875 i München som efterfølger for Justus von Liebig. Han modtog nobelprisen i kemi 19... Læs mere

 15. diazoforbindelser

  (af di- og azoforbindelser), organisk-kemiske forbindelser, der indeholder to nitrogenatomer knyttet sammen med en tripelbinding. De to hovedtyper er diazonium... Læs mere

 16. Samspillet mellem alger, vandløbsplanter og andre vandløbsorganismer

  Skrabere og mikroalger Mange snegle samt en del vårfluer, døgnfluer og dansemyg lever af at skrabe mikroalger, der vokser på overfladen af sten, sandbund... Læs mere

 17. desinfektionslægemidler

  lægemidler, der uskadeliggør sygdomsfremkaldende mikroorganismer (bakterier, virus, svampe, parasitter) uden for organismen, på dennes indre eller ydre over... Læs mere

 18. tjære

  fællesbetegnelse for tyktflydende brune eller brunsorte væsker, der fremkommer som biprodukter ved pyrolyse, forgasning og forbrænding af kul, træ, halm,... Læs mere

 19. kinon

  quinon, 1,4-benzokinon, C6H4O2, gult stof med gennemtrængende lugt og smp. 115,7 °C. Forbindelsen anvendes bl.a. som oxidationsmiddel, idet det selv reduc... Læs mere

 20. økologisk kemi

  læren om de kemiske stoffer, som planter, dyr og andre organismer producerer for at beskytte eller forsvare sig eller for at signalere (feromoner). Det er ove... Læs mere

Viser 1-20 af 63

Forrige 1 2 3 4 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki