Du søgte efter fideikommis

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. fideikommis

  ... (af lat. fidei comissum 'betroet, overladt til ærlighed'), formue, dvs. gods eller kapital, som ved testamentarisk bestemmelse båndlægges til varigt und... Læs mere

 2. Det Classenske Fideikommis

  fond, stiftet i 1792 af generalmajor J.F. Classen ved oprettelse af et testamente, ifølge hvilket hans formue skull... ... Læs mere

 3. fideikommissarisk

  (af lat.), vedr. et fideikommis. ... Læs mere

 4. fiduciarius

  (se fiduciarisk), fiduciarisk arving; første ('betroede') arving til nytte og brug af et fideikommis. ... Læs mere

 5. erektionspatent

  dokument, hvori opretteren (indtil 1849) af et len, stamhus eller ... ... Læs mere

 6. majorat

  gods- eller formuemasse, der nedarves efter særlige, fastsatte successionsregler, dvs. regler for efterfølgelse. Oprindelig dækkede begrebet ordninger, hv... Læs mere

 7. Vald. H. Mensen

  Valdemar Henrik Mensen,  12.6.1875-4.8.1933, chef for statspolitiet. Født i Kbh.(Johs.), død i New York, begravet i Kbh. (Bispebjerg). M. blev student 1893 ... Læs mere

 8. Cederhielm

  svensk adelsslægt. Slægten kan følges tilbage til den jyske bonde Oluf, der i 1615 flyttede til Sverige. Hans søn Johan Olufsson (1582-1657) blev borgmes... Læs mere

 9. successorfond

  midler til erstatning i forbindelse med lensafløsningen 1919. Efter Lensafløsningsloven blev der hensat midler til udbetaling til de t... ... Læs mere

 10. Conradsborg

  baroni ved Ringsted, oprettet 1743 til Conrad Ditlev Knuth (1730-1805). Baroniet Conradsborg bestod af hovedgårdene Sørup, Sandbygård og Rosengård, syv... Læs mere

 11. Svenstorp

  herregård i Skåne 7 km nordøst for Lund. Hovedbygningen i to etager er opført i nordisk renæssancestil med røde mursten, sandstensdekorationer og volu... Læs mere

 12. Krapperup

  (ca. 1350 Krappathorp, af glda. krap 'smal, trang' og -torp 'udflytterby'), herregård i Skåne nord for Höganäs. Omkring 1570 lod Maurids Clausen Podebusk o... Læs mere

 13. Svenstrup

  ... Læs mere

 14. Constantinsborg

  sædegård på 330 ha (2012) ved Brabrand, vest for Aarhus. Gården er nævnt i slutningen af 1300-t. som Stadsgaard og kendes som Constantinsborg efter at C... Læs mere

 15. Noer

  ...Nør, herregård mellem Eckernförde og Kiel i den tyske delstat Schleswig-Holstein. Den er nævnt 1417 som tilhørende slægten Ahlefeldt, senere slægtern... Læs mere

 16. Lindholm

  hovedgård 9 km vest for Roskilde. Navnet Lindholm kendes fra 1333. I senmiddelalderen hørte gården under ... ... Læs mere

 17. Arresødal

  tidligere hovedgård mellem Arresø og Frederiksværk. Oprettet 1773 af ... ... Læs mere

 18. Saltø

  hovedgård 8 km vest for Næstved. Gården kendes fra ca. 1330, tilhørte dronning ... ... Læs mere

 19. Fuglsang

  hovedgård 8 km nordøst for ... ... Læs mere

 20. Corselitze

  Korselitse, hovedgård på Falster 10 km øst... ... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki