Du søgte efter firkant

Viser 1-20 af 99

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. firkant

  emnet behandles i artiklerne nedenfor....Se også geometriske figurer og tal. ... Læs mere

  Tags:

 2. firkant

  polygon begrænset af fire rette linjestykker. Specielle firkanter er fx kvadrat, rektangel, parallelogram, rombe og trapez. ... Læs mere

 3. den sorte firkant

  folkelig betegnelse for bykvarter omkring Blågårds Plads på Indre Nørrebro i København. Navnet skyldes områdets markering med sortbrun farve på en s... Læs mere

 4. tetragon

  (gr. tetra- + -gon), firkant. ... Læs mere

  Tags:

 5. trapezoide

  (af gr. trapez), en vilkårlig firkant, hvor modstående sider ikke er parallelle. ... Læs mere

 6. kvadrat

  (af lat. quadratum 'firkant', af quattuor 'fire'), i geometrien en firkant, hvori alle siderne har samme længde, og alle vinklerne er rette vinkler. Hvis side... Læs mere

 7. trapez

  ... (via ty. fra lat. trapezium, af gr. trapezion 'lille bord', dim.afledn. af trapeza 'bord'), i matematik en firkant, hvor et par af modstående sider er par... Læs mere

 8. tessera

  (lat.), firkant; terning; symbol; adgangstegn. ... Læs mere

 9. rektangel

  (af lat. rectus 'lige, ret' og angulus 'vinkel'), firkant, hvor alle fire vinkler er rette vinkler. Modstående sider i et rektangel har den samme længde. Hvi... Læs mere

 10. Blågård

  (vist efter ejendommens blå skifertag), tidligere landsted ved Peblingesøen på Nørrebro i København. Blågård blev op... ... Læs mere

 11. supplementvinkler

  ... i geometri, specielt i trigonometri, to vinkler, hvis sum er 180° (π radianer). Fx er modstående vinkler i en indskreven firkant supplementvinkler. ... Læs mere

 12. rombe

  (af gr. rhombos 'snurretop'), firkant, hvor de fire kanter er lige lange. En rombe kan også beskrives som et parallelogram, hvor diagonalerne står vinkelret ... Læs mere

 13. parallelogram

  i geometri en firkant, hvis modstående sider er parvis parallelle; de modstående sider er lige lange. Diagonalerne i et parallelogram halverer hinanden, ... Læs mere

 14. kvadrille

  ... (af sp. cuadrilla 'gruppe på fire', afledt af cuatro 'fire', lat. quattuor), inden for dans betegnelse for en opstilling i firkant, som både kan være kv... Læs mere

 15. tetra-

  (af gr. tettares 'fire'), internationalt og græsk forled, der betegner, at noget har eller består af fire elementer af samme slags, fx tetragon 'firkant' og ... Læs mere

 16. Ptolemaios' sætning

  (efter Klaudios Ptolemaios), geometrisk sætning, som siger, at i en konveks firkant, indskrevet i en cirkel, er diagonalernes produkt lig med summen af de m... Læs mere

 17. harmonisk forhold

  ... matematisk begreb. To par af punkter på en linje siges at være i harmonisk forhold, hvis det ene par af punkter deler linjestykket mellem det andet par a... Læs mere

 18. impuls

  (af in- og afledn. af lat. pellere 'støde'), kortvarig elektrisk strøm eller spænding. Et lynnedslag kan fx give anledning til en kort, men meget kraftig st... Læs mere

 19. bygningsstål

  varmvalset stål i form af plader, profiler, stænger og armeringsstål til anvendelse i hus-, bro-, kedel- og skibsbygning. Blandt profilerne er de almindelig... Læs mere

 20. omskreven polygon

  ... i plangeometri en polygon, der har en indskreven cirkel, dvs. en cirkel, der tangerer alle polygonens sider. Polygonen er da konveks. Hvis den har omkreds ... Læs mere

Viser 1-20 af 99

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki