Du søgte efter fiskekvote

Viser 1-13 af 13

 1. fiskekvote

  andel af den samlede tilladte fangstmængde, på engelsk TAC, Total Allowable Catch, som er et vigtigt ... ... Læs mere

 2. TAC

  Total Allowable Catch, totale tilladte fangster i henhold til EU's fiskeripolitik, se fiskekvote. wiki.t... ... Læs mere

 3. kvoter

  (af 1. ord i lat. quota pars 'hvor stor en del'), kvantitative restriktioner, mængdemæssige begrænsninger i køb, salg eller fangst, fx fiskekvote. En virks... Læs mere

 4. fiskeripolitik

  nationale og internationale love og aftaler, der regulerer udnyttelsen af fiskeresurserne, herunder regler for forarbejdning af og handel med fiskeprodukter. H... Læs mere

 5. Smørbjerge og fiskekvoter

  Når tvivlerne og modstanderne af EF i 1978-79 if. Gallup, og indirekte bekræftet af Europa-Parlamentsvalget, tilsammen udgjorde op mod to tredjedele af bef... Læs mere

 6. EU - 5.3. Den fælles fiskeripolitik

  Da Danmark blev medlem af EF, havde EF ikke en egentlig fiskeripolitik som fx på landbrugsområdet. Traktaten fra 1957 omtaler ikke fiskeri direkte, men af... Læs mere

 7. Danmarks Fiskeriforening

  interesseorganisation, stiftet i 1994 ved en fusion af Dansk Fiskeriforening, stiftet 1887, og Danmarks Havfiskeriforening, stiftet 1934. Efter mange års ri... Læs mere

 8. Blandt nye naboer

  Visioner og realiteter for EF-Europa Ved Danmarks indmeldelse pr. 1. januar 1973 stod EF på flere måder foran retningsgivende beslutninger. ... ... Læs mere

 9. Nordsøen (Havret)

  Nordsøen består rent havretligt ikke mere af åbent hav, men er opdelt mellem kyststaterne i fiskerizoner og såkaldte eksklusive økonomiske zoner (EEZ). ... Læs mere

 10. Grønland - økonomi

  Efter at Grønlands kolonistatus var blevet ophævet i 1953, påbegyndte den danske regering en ny grønlandspolitik, hvorefter Danmark skulle finansiere og ... Læs mere

 11. Tom Høyem

   10.10.1941, minister for Grønland. Født i Nykøbing F. H. blev student fra Kalundborg gymnasium 1960 og cand.phil. i nordisk filologi ved Kbh.s universitet... Læs mere

 12. Marokko - geografi

  Landskabet domineres af Atlasbjergene, som gennemskærer landet fra SV til NØ og fortsætter ind i Algeriet. I Marokko ligger d... ... Læs mere

 13. Fiskeriets indflydelse på bestandene

  Fiskebestandes dynamik Havets fortsatte produktion af fisk og skaldyr afhænger af, om naturen kan erstatte det som fjernes. En fiskebestands produktion er b... Læs mere

Viser 1-13 af 13

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki