Du søgte efter fiskeripolitik

Viser 1-20 af 35

Forrige 1 2 Næste
 1. fiskeripolitik

  nationale og internationale love og aftaler, der regulerer udnyttelsen af fiskeresurserne, herunder regler for forarbejdning af og handel med fiskeprodukter. H... Læs mere

 2. EU's nye fiskeripolitik

  EU har i 2002 revideret den fælles fiskeripolitik. Formålet med reformen har været at sikre ansvarlige og bæredygtige fiskeri- og akvakulturaktiviteter, ... Læs mere

 3. EU - 5.3. Den fælles fiskeripolitik

  Da Danmark blev medlem af EF, havde EF ikke en egentlig fiskeripolitik som fx på landbrugsområdet. Traktaten fra 1957 omtaler ikke fiskeri direkte, men af... Læs mere

 4. TAC

  Total Allowable Catch, totale tilladte fangster i henhold til EU's fiskeripolitik, se fiskekvote. wiki.t... ... Læs mere

 5. fiskeriregulering

  regulering af fiskeriet for at beskytte fiskebestandene mod rovdrift, se fiskeripolitik og fiskeribiologi. wiki.templa... ... Læs mere

 6. landbrugspolitik

  se EU (5. landbrugs- og fiskeripolitik) og landbrugsøkonomi. ... Læs mere

 7. Fremtidens fiskeriforvaltning

  For at reducere fiskeriindsatsen har EU, uden synderligt held, i en årrække givet økonomisk støtte til ophugning og oplægning af fiskefartøjer. Den dansk... Læs mere

 8. Nordsøen (Havret)

  Nordsøen består rent havretligt ikke mere af åbent hav, men er opdelt mellem kyststaterne i fiskerizoner og såkaldte eksklusive økonomiske zoner (EEZ). ... Læs mere

 9. fiskerizone

  tidligere betegnelse for havområde, hvor et land havde eneret på fiskeri. Fiskerizonerne i Europa etableredes i midten af 1960'erne. Med undertegnelsen af ... Læs mere

 10. NORDEK

  fork.f. sv. Organisationen för nordiskt ekonomiskt samarbete, et ikke-virkeliggjort projekt om et nordisk fællesmarked bestående af Danmark, Norge, Sverig... Læs mere

 11. fiskeritraktat

  international aftale mellem stater til regulering af fiskeriet. Fiskeritraktater kan være ukomplicerede aftaler om adgang til fiskeri inden for andre staters ... Læs mere

 12. fiskeriøkonomi

  analyser af samspillet mellem økonomi og biologi i forbindelse med udnyttelse af haves, fjordes og søers bestande af fisk og andre dyr, fx hvaler og sæler. ... Læs mere

 13. fiskekvote

  andel af den samlede tilladte fangstmængde, på engelsk TAC, Total Allowable Catch, som er et vigtigt ... ... Læs mere

 14. strukturfonde

  i EU fællesbetegnelse for Socialfonden, Landbrugsfonden, ... ... Læs mere

 15. EF-skepsis og grønlandsk exit

  I begyndelsen af 1980'erne led EF-samarbejdet fortsat under det, der i 1970'erne var blevet kaldt „euro-sklerose”, dvs. stilstand og stagnation i integra... Læs mere

 16. Landbrug og fiskeri i klemme

  Indtil slutningen af 1950'erne havde antallet af landbrugsejendomme ligget relativt konstant på omkring 200.000 bedrifter, men 1960'ernes hastige industrial... Læs mere

 17. Smørbjerge og fiskekvoter

  Når tvivlerne og modstanderne af EF i 1978-79 if. Gallup, og indirekte bekræftet af Europa-Parlamentsvalget, tilsammen udgjorde op mod to tredjedele af bef... Læs mere

 18. Færøerne - økonomi

  Færøerne er et velstående samfund med en lille og meget åben økonomi, der er sårbar over for udsving i fiskeriet og i priserne på fisk; i 2010 udgjord... Læs mere

 19. EU - Danmarks formandskab

  Formandskabet i EU varetages på skift af alle medlemslande i et halvt år ad gangen ifølge en på forhånd fastsat rækkefølge. 1.7.2002 overtog Danmark f... Læs mere

 20. fiskeribiologi

  gren af biologien, der beskæftiger sig med fisk og fiskebestande samt udnyttelsen af havets og de ferske vandes levende resurser. Fiskeribiologien er en relat... Læs mere

Viser 1-20 af 35

Forrige 1 2 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki