Du søgte efter foderenhed

Viser 1-16 af 16

 1. foderenhed

  ...f.e., mål for høstudbytte af afgrøder, som skal anvendes til foder. Udbyttet målt i kg omregnes til foderenheder efter følgende normer: 1 f.e. er fo... Læs mere

 2. halm

  ... Læs mere

 3. J.H. Winkel

  Janus Henrik Winkel,  26.5.1844-23.2.1933, landmand. Født på Dybvad i Vendsyssel, død i Hellerup, begravet sst. W. lærte landbrug på Brattingsborg og Sal... Læs mere

 4. G. Faye

  Gerhard Cassius Faye,  8.3.1846-30.1.1917, fabriksbestyrer. Født i Hobro, død i Nakskov, begravet i Kbh. (Vestre). Der var økonomisk trange kår i hjemmet,... Læs mere

 5. Godser, gårde og husmandssteder

  Med udsigt fra en højtgående flyvemaskine i 1950 ville det dominerende indtryk af det danske landskab være det dyrkede land. De bakkede jorder var ternet ... Læs mere

 6. høst

  afskårne eller plukkede afgrøder, fx korn og æbler. Udbyttet opgøres fx som ton pr. ha, i ... ... Læs mere

  Tags:

 7. afgrødeenhed

  et mål for udbyttet af en afgrøde, svarer til 100 foderenheder pr. hektar. For byg, hvede og rug svarer en afgrødeenhed til nærings- eller foderværdien af... Læs mere

 8. afgrøde

  plantevækst, der i land- og havebrug er udsået eller udplantet for at blive høstet og anvendt til ernæring eller industrielle formål. Afgrøder kan være ... Læs mere

 9. roetop

  bladroset, bladstilke og blade af bederoer, kålroer og turnips. Roetoppe har almindeligvis et højere indhold af råprotein end... ... Læs mere

 10. olden

  fællesbetegnelse for de nøddeagtige frugter af ... ... Læs mere

 11. helsæd

  foderafgrøde, hvor hele planten høstes og benyttes samlet; er siden 1970'erne blevet almindelig i dansk grovfoderproduktion. Til helsæd dyrkes oftest vår... Læs mere

 12. H. Iversen

  Hans Mortensen Iversen,  31.3.1842-13.9.1900, landøkonom. Født i Københoved, død i Kbh., begravet sst. (Ass.). Efter at have lært praktisk landbrug kom I... Læs mere

 13. bederoer

  fællesbetegnelse for rodfrugterne runkelroer, fodersukkerroer og sukkerroer. Bederoer regnes for at være en underart af Beta vulgaris, sukkerroer anses af no... Læs mere

 14. græsmarksdyrkning

  dyrkning af marker med græs eller kløvergræs inden for rammerne af et sædskifte. Græsmarker forekom ikke i dansk landbrug før hen mod midten af 1700-t., ... Læs mere

 15. Mikkel Hindhede

  Mikkel Mikkelsen,  13.2.1862-17.12.1945, læge. Født i Lem sg, død på Frbg., urne sst. (Solbjerg kgd.). Efter til sit 16. år at have været ved landvæsen... Læs mere

 16. Landbrugets udvikling i 1800- og 1900-tallet

  Landboreformerne ændrede landbrugsdriftens vilkår radikalt, og det fik stor betydning for de følgende århundreders arbejdsindsats og produktivitetsudvikl... Læs mere

Viser 1-16 af 16

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki