Du søgte efter folketingsvalg

Viser 1-20 af 98

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. folketingsvalg

  valg til Folketinget, som ifølge Grundloven skal afholdes mindst hvert fjerde år. ... ... Læs mere

 2. folketingsvalg - stemmeafgivning

  Valgret udøves ved personligt fremmøde på afstemningsstedet på valgdagen. Vælgere, der er forhindret i at møde frem, kan dog forud for valget afgive br... Læs mere

 3. folketingsvalg - kandidatudvælgelsen

  Når det er fastlagt, hvor mange mandater (kreds- og/eller ... ... Læs mere

 4. folketingsvalg - stemmeoptælling

  Optælling foregår i to omgange. På valgaftenen optælles stemmerne på de enkelte afstemningssteder. Resultatet af optællingen indberettes straks via ops... Læs mere

 5. folketingsvalg - vurdering af valgsystemet

  Valgsystemet frembringer resultater, hvor hvert parti over spærregrænsen får en andel af mandaterne, der så præcist som muligt svarer til deres andel af... Læs mere

 6. folketingsvalg - valget og valgbarhed

  Ved folketingsvalg vælges 179 medlemmer til Folketinget, heraf 175 i Danmark, 2 på Færøerne og 2 i Grønland. Nyvalg til Folketinget udskrives af ... ... Læs mere

 7. folketingsvalg - valgbreve og godkendelse af valget

  De kandidater, som ifølge de foretagne beregninger og opgørelser er valgt, modtager valgbreve, der tjener som bevis for, at modtageren er berettiget til at... Læs mere

 8. folketingsvalg - mandaternes fordeling på valgkredse

  Danmark er fra 2007 i valgmæssig henseende inddelt i tre landsdele, der igen er inddelt i ti storkredse. Landsdelen Hovedstaden består af fire storkredse,... Læs mere

 9. folketingsvalg - opstillingsberettigede partier og kandidater til valget

  Partier Partier, der er repræsenteret i Folketinget i kraft af valg, har automatisk ret til at deltage i folketingsvalg. Andre partier, herunder nye partier... Læs mere

 10. stiller

  vælger, der deltager i anmeldelsen af en kandidat uden for partierne til folketingsvalg eller i opstillingen af en kandidatliste til kommunalvalg. Stillere be... Læs mere

 11. stemmeliste

  kontrolliste, der før indførelse i 1901 af hemmelig afstemning ved folketingsvalg blev ført for at sikre, at de kandidater, der deltog i valgets anden runde... Læs mere

 12. partilederrunde

  den mediedækkede debat på valgaftenen efter et folketingsvalg, hvor lederne af de partier, der har deltaget i valget, kommenterer resultatet. Vigtigst er de ... Læs mere

 13. kredsmandat

  mandat, der vindes direkte i valgkredsen, modsat tillægsmandat. Se også folketingsvalg. ... Læs mere

 14. partianmeldelse

  meddelelse, som et parti, der ikke er repræsenteret i Folketinget i kraft af valg, skal give økonomi- og indenrigsministeren senest kl. 12 femten dage før... Læs mere

 15. valgsted

  i Danmark indtil 1915 den ene lokalitet i en valgkreds, hvor alle vælgerne mødtes og stemte ved folketingsvalg. Det blev derfor den almindelige betegnelse ... Læs mere

 16. kåring

  ... i forbindelse med danske folketingsvalg før 1901 den første valgrunde, hvor man stemte ved håndsoprækning, uanset om der blev krævet afholdt en supple... Læs mere

 17. valgkreds

  den valgadministrative enhed, inden for hvilken mandatfordelingen foregår ved valg. Der sondres primært mellem enkeltmandskredse, hvor der kun vælges én ka... Læs mere

 18. valgbestyrelse

  offentlig myndighed, der bl.a. har til opgave at foretage den endelige stemmeoptælling i forbindelse med valg og folkeafstemninger. Ved folketingsvalg, EU-Par... Læs mere

 19. valgforbund

  valgteknisk samarbejde mellem kandidatlister eller partier i forbindelse med forholdstalsvalg. Hensigten er at øge de deltagende listers eller partiers samled... Læs mere

 20. tripelvalg

  samtidig afholdelse af tre forskellige valg, fx til det nationale parlament, til regionale forsamlinger og til lokalråd. Tripelvalg kendes i en række lande, ... Læs mere

Viser 1-20 af 98

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki