Du søgte efter forbrænding

Viser 41-60 af 100

 1. kortslutning

  utilsigtet elektrisk forbindelse med en relativt lille impedans eller ... ... Læs mere

 2. tetraethylbly

  (1. led af tetra- og ethyl-), Pb(C2H5)4, meget giftig væske, som sammen med tetramethylbly, Pb(CH3)4, kan anvendes... ... Læs mere

 3. Nicolas Lémery

  17.11.1645-19.6.1715, fransk kemiker, som i 1675 skrev Cours de chymie, der i de følgende halvtreds år blev betragtet som en autoritet, og som blev oversat t... Læs mere

 4. løbesod

  tyktflydende, indvendig belægning i en skorsten; dannes ved, at vanddamp kondenserer og blandes med uforbrændte tjærebestanddele og sod i røgen. Løbesod k... Læs mere

 5. krematorium

  (af lat. cremare 'brænde'), ligbrændingsanstalt, forbundet med en ceremonisal. Det første moderne krematorium opførtes i 1876 i Milano, og det første dans... Læs mere

 6. ringovn

  ovn, som består af en aflang, ringsluttet række af fx 16 kamre, hvori man kan brænde mursten og andre teglværksprodukter. Denne ovntype har også været br... Læs mere

 7. kremation

  (lat. crematio forbrænding), d.s.s. ligbrænding. ... Læs mere

 8. røgforgiftning

  forgiftning ved indånding af partikler og luftarter fra forbrændingsprocesser; indånding af partikler medfører hoste og kvælningsfornemmelse, mens indånd... Læs mere

 9. restprodukt

  tilbageværende rest fra bl.a. rensnings- og forbrændingsprocesser, fx slam fra rensning af spildevand, flyveaske fra forbrænding af kul på kraftværker og ... Læs mere

 10. afgasser

  gasser som kommer fra en række processer i den kemiske industri og fra forbrænding. I de fleste tilfælde er afgasser et affaldsprodukt; ofte indeholder de s... Læs mere

 11. svovlforurening

  forurening af miljøet med svovlforbindelser; opstår især, når der ved forbrænding af bl.a. olie, kul og træ dannes luftarten svovldioxid, der især er gi... Læs mere

 12. naturgas (Luftforurening)

  I forhold til andre fossile energikilder (kul og olieprodukter) giver forbrænding af naturgas kun beskeden luftforurening. Naturgas er et meget rent brænds... Læs mere

 13. sod

  fine, sorte kulpartikler, der opstår ved ufuldstændig forbrænding. Koncentrationen af sod i atmosfæren er, i særdeleshed tidligere, blevet benyttet som in... Læs mere

 14. stearinlys

  oftest cylindriske stænger af stearin med en væge i midten. Vægen er af bomuld og imprægneret med ammoniumsalte og borsyreforbindelser, der giver en fuldst... Læs mere

 15. termisk skæring

  skæreproces, hvor materialet smeltes og blæses væk fra skærefugen. Processen er et alternativ til klipning og udføres oftest i metalplader. Det er dog ogs... Læs mere

 16. antibankemiddel

  stoffer, der tilsættes benzin for at forhindre en særlig hurtig forbrænding, 'bankning', der høres som en karakteristisk højfrekvent støj, og som er års... Læs mere

 17. gassvejsning

  smeltesvejsemetode, hvorved den nødvendige varme og beskyttelse af smeltebad frembringes ved forbrænding af en gasart, som regel acetylen, i ren oxygen. De f... Læs mere

 18. Antoine François de Fourcroy

  15.6.1755-16.12.1809, fransk læge og kemiker. Fourcroy blev tidligt tilhænger af den antiflogistiske kemi. Han deltog aktivt i udarbejdelsen af den nye kemis... Læs mere

 19. kønrøg

  (af mnty. kinrok, af kin 'fyrretræ' og rok 'røg'), sod, carbon black, fint pulver af carbon (kulstof), dannet ved ufuldstændig forbrænding af olieprodukter... Læs mere

 20. skærebrænder

  værktøj til flammeskæring af stål. Skæringen er en forbrænding af stål i ren oxygen (ilt) ved høj temperatur. Stålet forvarmes til antændelsestempera... Læs mere

Viser 41-60 af 100

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki