Du søgte efter forbrugerne

Viser 1-20 af 98

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. Spismærket

  fødevaremærke, indført 2007 med det formål at oplyse forbrugerne om fødevarers ernæringsrigtighed ud fra de officielle kostråd om at mi... ... Læs mere

 2. konsummælk

  (se konsumere), mælk, som anvendes direkte af forbrugerne. ... Læs mere

 3. forbruger

  i juridisk sprogbrug den person mv., der beskyttes af lovgivningen om forbrugerbeskyttelse. Begrebet kan variere fra det ene lovområde til det andet. I fx ... Læs mere

 4. Forbrug

  Efterspørgsel er et udtryk for den mængde af en vare eller tjeneste, som en køber eller en gruppe af købere er villige til at aftage under bestemte foruds... Læs mere

 5. Forsikringsluppen

  hjemmeside, der har til formål at give forbrugerne et hurtigt og nemt overblik over forsikringsselskabernes udbud af forsikringsprodukter, se Forsikringsgui... Læs mere

 6. Pensionsoplysningen

  erhvervsorganisationen Forsikring og Pensions hjemmeside om pensionsspørgsmål, hvor for... ... Læs mere

 7. Forsikringsguiden

  hjemmeside, udviklet af Forsikring & Pensio... ... Læs mere

 8. privat forbrug

  ...privat konsum, husholdningernes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser til direkte forbrug, fx fødevarer, tøj og husleje. De danske husholdningers ... Læs mere

 9. Forbrugernes Hus

  selvejende institution, etableret 2003 ved sammenlægning af Forbrugerinformationen og ... ... Læs mere

 10. eget forbrug

  skattepligtig indkomst, der opstår ved, at selvstændige erhvervsdrivende udtager varer fra deres lager til brug i deres private husholdning eller som gaver... Læs mere

 11. dødvægtstab

  inden for økonomi fx skatters og monopolers forvridende virkning på resursefordelingen i et samfund. Dødvægtstabet ved beskatning skyldes, at skatter så g... Læs mere

 12. bygas

  gas med relativt lav brændværdi (ca. 18 MJ/m3), som fordeles til forbrugerne i en by via rørsystemer. Det var oprindelig kulgas, men senere også spaltgas p... Læs mere

 13. tekniske handelshindringer

  bestemmelser i fx miljølovgivning, som fastlægger tekniske krav til produkter eller kræver afprøvning og godkendelse, som særlig omfatter importerede pr... Læs mere

 14. Forbrug og fritid

  Det var en fast, gammel frase, at ingen i Danmark behøvede at lide nød. Der kunne nok sættes spørgsmålstegn ved frasens forhold til virkeligheden; men i... Læs mere

 15. Forbrug og levestandard

  For størstedelen af den danske befolkning er en meget betydelig del af indkomsten helt frem til begyndelsen af 1900-tallet gået til at dække de mest eleme... Læs mere

 16. AB-Forbruger

  Almindelige Betingelser for aftaler om byggearbejder for Forbrugere, AB-F, standardaftale udarbejdet i et samarbejde mellem Erhvervs- og Byggestyrelsen, For... Læs mere

 17. Energiforsyning og -forbrug

  ... Læs mere

 18. deregulering

  ændring eller ophævelse af eksisterende reguleringsordninger, fx monopolregulering, prisregulering eller regulering af adgang til at udøve visse erhverv. Ba... Læs mere

 19. forbrugerprisindeks

  indeks, der belyser udviklingen i de faktiske detailpriser inklusive subsidier og skatter, som forbrugerne må betale for de varer og tjenesteydelser, som indg... Læs mere

 20. Federal Trade Commission

  ...FTC, uafhængigt amerikansk regeringsorgan, som skal sikre den frie konkurrence og beskytte forbrugerne mod unfair forretningsmetoder. FTCs fem medlemmer er... Læs mere

Viser 1-20 af 98

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki