Du søgte efter forbrugsgoder

Viser 1-20 af 66

Forrige 1 2 3 4 Næste
 1. forbrugsgoder

  inden for økonomi varer og tjenesteydelser, som indgår i det endelige forbrug, i modsætning til fx råvarer, halvfabrikata og investeringsgoder. ... Læs mere

 2. varehus

  oprindelig det samme som stormagasin, idet dog navnet varehus sædvanligvis signalerer en mindre prætentiøs forretning med lavere priser og måske ringere kv... Læs mere

 3. vejledende pris

  prisangivelse, som en leverandør meddeler kredsen af detaillister (detailhandlere) som et forslag om, hvad varen bør koste. Forslaget må ikke forpligte deta... Læs mere

 4. formueeffekt

  ændrede økonomiske dispositioner ved formueændringer som følge af ændringer i rente- eller prisniveau. Reale formuegevinster vil som hovedregel medføre, ... Læs mere

 5. valghandlingsteori

  metode, som anvendes af økonomer til belysning af, hvordan en person eller en husholdning vælger at anvende indkomsten til køb af forskellige forbrugsgoder.... Læs mere

 6. handelsstatistik

  statistik, som belyser handelsvirksomhed. I Danmark omfatter handelstatistikken nationalregnskabsstatistikken, momsstatistikken, regnskabsstatistikken og detai... Læs mere

 7. leveomkostninger

  omkostninger, der er forbundet med opretholdelse af en bestemt levestandard. Disse omkostninger afhænger af bl.a. priserne på forbrugsgoder som fødevarer, b... Læs mere

 8. forbrugslån

  lån, som af finansieringsselskaber, pengeinstitutter og visse handlende ydes til finansiering af forbrugsformål, ofte husholdningers anskaffelse af varige ... Læs mere

 9. opsparing

  den del af indkomsten, som ikke anvendes til forbrug. Opsparing kan ligesom indkomst opgøres brutto, dvs. før fradrag for værdiforringelse af kapitalappar... Læs mere

 10. forbrugerforventningsundersøgelse

  interviewundersøgelse blandt et udsnit af forbrugerne vedr. en række økonomiske områder. Svar på fem af spørgsmålene vejes sammen til den såkaldte forb... Læs mere

 11. materiel kultur

  forskningsområde om forholdet mellem mennesket og den materielle omverden, fra huse og landskaber til forbrugsgoder og kunst. Studier af materiel kultur og in... Læs mere

 12. afbetalingskøb

  ... Læs mere

 13. Jeff Koons

  f. 21.1.1955, amerikansk billedkunstner. Jeff Koons brød igennem i 1980'erne med neopop. Med afsæt i reklamens æstetik og strategier kan hans værker ses ... Læs mere

 14. forbrugsundersøgelse

  undersøgelse, som foretages af Danmarks Statistik for at give et sammenhængende billede af de økonomiske forhold i de danske husstande. Resultaterne indgår... Læs mere

 15. boligprognose

  forudsigelse af udviklingen på boligmarkedet, specielt mht. boligbeholdningen, dvs. typen og antallet af boliger, samt prisudviklingen på markedet. Udvikling... Læs mere

 16. Forbrugerrådet Tænk

  dansk tidsskrift, der 1964-99 og igen fra 2005 er udkommet 10-11 gange om året som organ for Forbrugerrådet Tænk. Magasinet har fra begyndelsen været kri... Læs mere

 17. Jim Dine

  James Dine, f. 1935, amerikansk kunstner. Omkring 1960 arbejdede Dine med happenings, ofte sammen med ... ... Læs mere

 18. formuestatistik

  statistik, som har til formål at belyse formueudvikling. Regelmæssige opgørelser af familiers og husstandes formuer sker med udgangspunkt i de skattepligtig... Læs mere

 19. direkte forbrugsskat

  skat, som pålægges borgerens samlede årlige forbrug, således at indkomsten ikke beskattes, når den indtjenes, men når den forbruges. En direkte forbrugss... Læs mere

 20. Guayaquil

  ...Santiago de Guayaquil, havneby i Ecuador; 2,35 m... ... Læs mere

Viser 1-20 af 66

Forrige 1 2 3 4 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki