Du søgte efter forbrydelse

Viser 41-60 af 99

 1. kronvidne

  tiltalt person, som har erkendt sig skyldig i en forbrydelse og mod løfte om straffrihed eller strafnedsættelse vidner mod sine medskyldige. Kronvidner, King... Læs mere

 2. brandstiftelse

  ...ildspåsættelse, forvoldelse af ildebrand. Forsætlig brandstiftelse er strafbar efter Straffeloven § 181, hvis forholdet er rettet mod fremmed ejendom, e... Læs mere

 3. Pontius Pilatus

  ... romersk statholder i Judæa på Jesu tid, ifølge historieskriveren Josefus i årene 26-36. En indskrift fundet i Caesarea Maritima oplyser, at Pilatus' of... Læs mere

 4. nullum crimen sine lege

  (lat. 'ingen forbrydelse uden lov'), strafferetligt princip, hvorefter det er lovgiveren, der afgør, hvad der udgør en forbrydelse, se legalitetsprincippet. ... Læs mere

 5. krimino-

  (af lat. crimen, criminis forbrydelse), vedr. forbrydelser. ... Læs mere

  Tags:

 6. kriminal-

  (af lat. criminalis, af crimen forbrydelse), vedr. forbrydelser. ... Læs mere

  Tags:

 7. kvalificeret - omstændigheder

  (se kvalificere), om forbrydelse, som er begået under skærpende omstændigheder. ... Læs mere

  Tags:

 8. crime passionnel

  (fr.), forbrydelse, som er begået af kærlighed el. skinsyge. ... Læs mere

 9. kriminalsociologi

  (lat. kriminal- + sociologi), læren om de samfundsmæssige årsager til forbrydelse. ... Læs mere

 10. forbryder

  person, der har begået kriminalitet; se også kriminologi. ... Læs mere

 11. udlevering

  overgivelse af en person til et andet lands myndigheder eller til internationale myndigheder med henblik på retsforfølgning eller strafafsoning. Udlevering u... Læs mere

 12. parlamentarisk immunitet

  immunitet, der tildeles et parlamentsmedlem, således at vedkommende ikke kan tiltales for en forbrydelse eller fængsles. De danske folketingsmedlemmers parla... Læs mere

 13. folkedrab

  forbrydelse, som tilsigter helt eller delvist at tilintetgøre en national, etnisk, racemæssig eller religiøs gruppe af mennesker. Et folkeretligt forbud m... Læs mere

 14. Jan Arnald

  f. 1963, svensk forfatter. Han udgav en roman og blev kendt som litteraturkritiker og tidsskriftsredaktør, før han i slutningen af 1990'erne begyndte at skri... Læs mere

 15. embedsforbrydelse

  samlebetegnelse for en række lovovertrædelser, som opregnes i Straffeloven kap. 16. Bestemmelserne vedrører forhold, som er begået af personer, der handler... Læs mere

 16. svig

  vildledelse med det formål at få nogen til at foretage en juridisk disposition, fx indgå en aftale, på et urigtigt grundlag, så personen lider et tab elle... Læs mere

 17. fredløshed

  fredløs, ifølge middelalderlig ret den fuldstændige ophævelse ved dom af en persons retsbeskyttelse. Fredløshed anvendtes som straf i en række europæi... Læs mere

 18. Philip Kerr

  ... f. 1956, skotsk forfatter. Kerrs Berlin noir-trilogi er et af hovedværkerne inden for den moderne kriminalroman; trilogien omfatter March Violets (1989, d... Læs mere

 19. fængsling

  ...varetægtsfængsling, frihedsberøvelse før dom, dvs. på et tidspunkt, hvor det ikke er sikkert, at den pågældende vil blive dømt. For så vidt muligt ... Læs mere

 20. lig

  (lat. cadaver), legeme af menneske eller undertiden dyr, hvori de højere livsfunktioner (bl.a. hjerneaktivitet, kredsløb og åndedræt) er ophørt. På det m... Læs mere

Viser 41-60 af 99

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki