Du søgte efter forrådnelse

Viser 1-20 af 72

Forrige 1 2 3 4 Næste
 1. forrådnelse

  hel eller delvis nedbrydning af organisk stof; termen bruges oftest i forbindelse med levnedsmidler eller døde dyr. Forrådnelse foregår som regel under de... Læs mere

 2. putreficere

  (af lat. putrefacere), bringe i forrådnelse. ... Læs mere

 3. balsamere

  fylde et lig med stoffer, der hindrer forrådnelse. ... Læs mere

 4. kadaverøs

  (fr. cadavereux), som ligner et lig; ådselagtig; i forrådnelse. ... Læs mere

 5. putrefaktion

  (af lat. putrefactio, af putrefacere), forrådnelse. ... Læs mere

 6. boucherisere

  (efter metodens opfinder, den franske læge A. Bouchérie), imprægnere træ mod forrådnelse. ... Læs mere

 7. ptomain

  (af it. ptomaina, af gr. ptoma lig), liggift, der dannes i lig ved forrådnelse. ... Læs mere

 8. putrid

  (af lat. putridus, afledt af putrere 'rådne, stinke', af puter 'rådden, mørnet', beslægtet med pus), forrådnet, lægelig betegnelse for forandring af død... Læs mere

 9. geokarpi

  form for frugtspredning, hvor planten efter frugtdannelse forlænger frugtstilken og aktivt borer frugten ned i jorden, hvorfor frøene først frigøres unde... Læs mere

 10. sumpgas

  gas, der dannes ved anaerob (iltfri) forrådnelse af planterester, cellulose, i fx sumpe og moser, og som hovedsagelig består af methan. ... Læs mere

 11. husspildevand

  spildevand fra private husholdninger; indeholder afløb fra bl.a. toilet, bad og køkken. Hvis det udledes til miljøet urenset eller blot efter passage af en ... Læs mere

 12. pyramidekraft

  uvidenskabelig teori om, at selve formen på den store Cheopspyramide er i stand til at frembringe ukendte energier. Modeller af pyramiden skal angiveligt kunn... Læs mere

 13. autolyse

  (af gr. auto- og lysis 'opløsning'), celledød pga. frigørelse af proteinopløsende enzymer, som normalt forekommer i sækformede dannelser (lysosomer) i cel... Læs mere

 14. dissektion

  undersøgelse af et ligs anatomi foretaget ved at fritlægge legemets forskellige strukturer gennem en minutiøs partering. Videnskabeli... ... Læs mere

 15. bakterier (Bakteriesygdomme i landbrugsplanter)

  Bakteriesygdomme har størst økonomisk betydning i kartofler, mens øvrige landbrugsplanter kun angribes i mindre omfang. Kartofler kan angribes af kartoffe... Læs mere

 16. balsamering

  behandling af lig for at modvirke forrådnelse; et balsameret lig, som tillige er udtørret, kaldes en mumie. Balsamering har været anvendt gennem årtusind... Læs mere

 17. Joseph Lister

  1827-1912, britisk kirurg; ophavsmand til den antiseptiske kirurgi og sårbehandling, den Listerske antiseptik. Joseph Lister virkede 1854-77 som kirurg i ..... Læs mere

 18. nekrose

  celle- eller vævsdød. Den levende celle er afhængig af tilførsel af ilt og glukose samt andre næringsstoffer. Ved manglende tilførsel heraf kommer der ... Læs mere

 19. sepsis

  (gr. 'forrådnelse', afledn. af sepein 'få til at rådne'), alvorlig infektionstilstand med bakterier i blodet, se blodforgiftning. ... Læs mere

 20. mose - mosefund

  Mosefund er fællesbetegnelse for oldtidsfund i moser såsom mosepotter, moselig, jernalderens krigsbytteofre o.a. I Danmark har tørvedannelsen gennem årtu... Læs mere

Viser 1-20 af 72

Forrige 1 2 3 4 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki