Du søgte efter forsikringsselskab

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. forsikringsselskab

  benævnelse for aktieselskaber og gensidige selskaber, der overtager risici på grundlag af reglerne i Lov om finansiel virksomhed. Lovens væsentligste form... Læs mere

 2. assurancekompagni

  (af fr.), forsikringsselskab. ... Læs mere

 3. assurancesvig

  bedrageri over for et forsikringsselskab. ... Læs mere

 4. policelån

  lån, som en forsikringstager kan optage hos et forsikringsselskab inden for den opsparede værdi af sin livsforsikring, hvis forsikringsbetingelserne giver re... Læs mere

 5. captive

  ... (fra eng. 'fange', afledt af lat. capere 'tage, gribe'), forsikringsselskab, som inden for en koncern, hvori moderselskabet ikke er et forsikringsselskab, ... Læs mere

 6. panthaverdeklaration

  aftale mellem en panthaver og et forsikringsselskab, som har forsikret en ting eller en person. Ved en panthaverdeklaration opnår panthaver at få sikkerhed i... Læs mere

 7. assurandør

  (nederl. afledn. af fr. assurer 'forsikre', af lat. assecurare, af ad- 'til' og securus 'sikker'), oprindelig en virksomhed, der overtager risiko, dvs. en fors... Læs mere

 8. police

  (via fr. fra ital. polizza, af mlat. apodixa 'bevis, kvittering', af gr. apodeixis, af apo- og afledn. af deiknynai 'vise, udpege'), dokument, hvori et forsikr... Læs mere

 9. Sygeforsikringen "danmark"

  gensidigt sygeforsikringsselskab, etableret i 1973 med udgangspunkt i de samtidig nedlagte fortsættelsessygekasser. Forsikringsdækningen består primært i... Læs mere

 10. Kgl.Brand

  dansk forsikringsselskab, stiftet 1798 som Aktieselskabet Det Kongelige octroierede almindelige Brandassurance-Compagni på Varer og Effecter, det længste d... Læs mere

 11. KommuneForsikring A/S

  ...KF, forsikringsselskab, der blev dannet i 2001 til afløsning af Kommunernes gensidige Forsikringsselskab, stiftet 1971. KF er 100% ejet af Foreningen til... Læs mere

 12. forsikringsbevis

  dokument, der ved indregistrering og før udlevering af nummerplader afleveres på motorkontoret sammen med et motorkøretøjs øvrige registreringspapirer. Fo... Læs mere

 13. Fortis

  international finans- og forsikringskoncern dannet 1990 ved sammenslutning af det hollandske forsikringsselskab N.V. AMEV (grundlagt 1847) og den hollandske ... Læs mere

 14. gyldent håndtryk

  populært udtryk for en særlig god fratrædelsesordning, som en direktør for et større selskab, fx en bank eller et forsikringsselskab, opnår gennem aftale... Læs mere

 15. PFA Pension

  forsikringsselskab, stiftet 1917 under navnet Pensionsforsikringsanstalten. Aktieselskab af Funktionær-, Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationer. Formålet va... Læs mere

 16. tilstandsrapport

  vurdering af en ejendoms stand. Tilstandsrapporten udarbejdes efter en gennemgang af huset af en beskikket bygningssagkyndig. Den indeholder både sælgers opl... Læs mere

 17. genforsikring

  ...reassurance, retrocession, et forsikringsselskabs forsikring af sine forpligtelser efter indgåede forsikringsaftaler. Et forsikringsselskab kan indgå afta... Læs mere

 18. Garantifond for skadesforsikringsselskaber

  ordning, der skal sikre forsikringstagere mod problemer ved deres forsikringsselskabs konkurs. Fonden blev oprettet ved lov i 2003, efter at Plus Forsikring A/... Læs mere

 19. finansielt supermarked

  finansiel virksomhed, fx pengeinstitut eller forsikringsselskab, som har kombineret virksomhedens traditionelle forretningsmåde med udbud af en række andre f... Læs mere

 20. If

  if..., nordisk forsikringsselskab, oprettet 1999 ved fusion af skadesforsikringsdelene af norske Storebrand og svenske ... ... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki