Du søgte efter forsvarsordninger

Viser 1-20 af 68

Forrige 1 2 3 4 Næste
 1. forsvarsordninger

  love eller flerårige aftaler mellem Folketingets politiske partier om forsvarets ordning. Forsvarsspørgsmålet har fra gammel tid været et af de vanskeligst... Læs mere

 2. kaserne

  militært bygningsanlæg, der er beregnet til at huse tropper, som ligger i garnison, gør beredskabstjeneste eller er under uddannelse. Ud over de nødvendi... Læs mere

 3. Søværnet

  den sømilitære del af det danske forsvar. Søværnets opgavekompleks er funderet på to typer opgaver: internationale operationer og myndighedsopgaver. De... Læs mere

 4. forsvarspolitik

  den del af udenrigspolitikken, som ved militære midler har til formål at sikre statens territorium imod andre staters militære suverænitetskrænkelser el... Læs mere

 5. Hjalmar Rechnitzer

   1.12.1872-21.6.1953, søofficer. Født i Ålborg, død i Kbh. (Holmens), begravet i Ålborg. R. blev sekondløjtnant i flåden 1896, premierløjtnant 1901, k... Læs mere

 6. Dragørfort

  kystfort syd for Dragør Havn, opført 1910-15 som et led i udbygningen af Københavns søbefæstning ifølge forsvarsordningen af 1909. Dets opgave var især ... Læs mere

 7. Forsvarets Forskningstjeneste

  med forsvarsordningen 2005-09 selvstændig afdeling under Forsvarets Materieltjeneste. Tjenesten blev oprettet i 1970 for bl.a. at varetage forsvarets interess... Læs mere

 8. Bangsbofort

  kystfort ca. to km syd for Frederikshavn. Fortet blev opført af den tyske værnemagt 1940-45 og efter en større modernisering anvendt af Søværnet 1952-61 i... Læs mere

  Tags:

 9. Kystbefæstningen

  kystforter og -batterier til sikring af visse danske farvande, kyster og havne. Befæstning af København mod søsiden blev påbegyndt i 1700-t., og i løbet a... Læs mere

 10. borgervæbning

  militært organiserede korps, der i Danmark bestod af købstædernes våbenføre mænd. Borgervæbninger kendes fra 1500-t. og var beregnet til at deltage i de... Læs mere

 11. Holmens faste stok

  indtil begyndelsen af 1900-t. betegnelse for flådens fastansatte mandskab, der kan føres tilbage til Frederik 2.s tid. I sejlskibstiden var den faste stok in... Læs mere

 12. Stevnsfortet

  kystfort på ... ... Læs mere

 13. Klasser, organisationer og politik

  Fire partier og fire aviser Med forsvarsordningen havde venstreregeringerne løst den sidste af de store opgaver, der havde foreligget ved systemskiftet.... ... Læs mere

 14. Lynetten

  (af fr. lunette i bet. '(halvmåneformet) skanse', dim. af lune 'måne', lat. luna), søfort ud for København, anlagt 1766 nord for den senere opfyldte Refsha... Læs mere

 15. Klaus Berntsen

  12.6.1844-27.3.1927, dansk politiker, højskolemand. Berntsen tilhørte en fynsk bondeslægt. Hjemmets grundtvigske præg førte til, at han kom på højskol... Læs mere

 16. C.E. Frijs

  Christian Emil Krag-Juel-Vind-Frijs, 8.12.1817-12.10.1896, dansk politiker, lensgreve. Frijs var ejer af landets største gods, ... ... Læs mere

 17. Alsing Andersen

  Alsing Emanuel Andersen, 5.2.1893-5.12.1962, dansk politiker. Alsing Andersen var cand.mag. i bl.a. engelsk og tysk og gik i 1917 ind i socialdemokratisk pa... Læs mere

 18. Økonomiske og politiske konflikter

  Kriser, krak og arbejdskampe 1920'rne begyndte og sluttede med dybtgående internationale økonomiske kriser. Fredskrisen fra efteråret 1920 og den store ve... Læs mere

 19. misthotos

  (gr. 'lønmodtager'), i den græske oldtid blev ordet i ental ofte anvendt om en daglejer, der arbejdede for en løn på normalt én drachme om dagen, i flerta... Læs mere

 20. Erik Ninn-Hansen

  12.4.1922-20.9.2014, dansk politiker. Ninn-Hansen blev jurist i 1948 og landsretssagfører i 1954. Han var formand for Konservativ Ungdom, KU, 1948-50 og MF... Læs mere

Viser 1-20 af 68

Forrige 1 2 3 4 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki