Du søgte efter forsvarspolitik

Viser 1-20 af 90

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. forsvarspolitik

  den del af udenrigspolitikken, som ved militære midler har til formål at sikre statens territorium imod andre staters militære suverænitetskrænkelser el... Læs mere

 2. Udenrigs- og forsvarspolitik

  Et større værk, Dansk Udenrigspolitiks Historie 1-6, er under udgivelse. 1 bind 3, Fra helstat til nationalstat 1814-1914 (2003), giver Carsten Due-Nielsen... Læs mere

 3. sikkerhedspolitik

  ... et lands bestræbelser for at beskytte sin eksistens og integritet mod ydre trusler. Begrebet blev først almindeligt efter 2. Verdenskrig, idet det tidlig... Læs mere

 4. Administrationsrådet

  ...Administrasjonsrådet, øverste civile forvaltningsorgan i det okkuperede Norge 15.4.-25.9.1940. Tyskerne ønskede med Administrationsrådet at skabe en mod... Læs mere

 5. Erik With

  1869-1959, dansk officer, hærchef 1931-39. With var leder af generalstabens efterretningssektion 1911-18, politisk aktiv i grænsespørgsmålet og ... ... Læs mere

 6. forsvarsattaché

  titel på officer, der er udsendt af Forsvarsministeriet og diplomatisk anmeldt ved en dansk bilateral repræsentation. En forsvarsattachés opgave består i a... Læs mere

 7. Bondetoget 1914

  svenske bønders demonstration i Stockholm 6.2.1914. Ca. 30.000 bønder protesterede mod den liberale regerings forsvarspolitik, som de mente var for forsigt... Læs mere

 8. L. Moltesen

  Laust Moltesen, 1865-1950, dansk politiker og kirkehistoriker. Moltesen var fra 1909 i flere perioder MF for Venstre og efter 1. Verdenskrig medlem af den d... Læs mere

 9. Maastrichttraktaten

  traktat om den Europæiske Union, underskrevet 7.2.1992 i ... ... Læs mere

 10. Den Vesteuropæiske Union

  ...Western European Union, WEU, militær alliance, der under navnet Vestunionen blev oprettet i marts 1948 af Storbritannien, Frankrig og Beneluxlandene. Med... Læs mere

 11. Ferenc Deák

  17.10.1803-28.1.1876, ungarsk politiker og statsmand, hvis navn er uløseligt forbundet med forliget mellem Ungarn og Østrig (se ... ... Læs mere

 12. militære foreninger

  frivillige foreninger, der er uafhængige af fagforeninger og partipolitiske interesser og har til formål at fremme forsvarsviljen samt styrke kendskabet ti... Læs mere

 13. Paul Wolfowitz

  Paul Dundes Wolfowitz, f. 22.12.1943, amerikansk diplomat, 2005-2007 præsident for ... ... Læs mere

 14. Ole Bjørn Kraft

  17.12.1893-2.12.1980, dansk politiker. Kraft blev tidligt politisk aktiv på et nationalt og kristeligt grundlag i organisationen Det Unge Danmark og i Konse... Læs mere

 15. Edinburghafgørelsen

  dansk særordning, som i december 1992 blev knyttet til Maastrichttraktaten, efter at traktaten den 2.6.1992 var blevet forkastet ved en dansk folkeafstemnin... Læs mere

 16. EU - 7.13. Udenrigs- og sikkerhedspolitik

  Fælles politik på udenrigs- og sikkerhedsområdet (FUSP) blev indført i forbindelse med Maastrichttraktaten. Det betyder, at EU kan vedtage en fælles hol... Læs mere

 17. Bent Holstein

  17.9.1881-15.6.1945, dansk lensgreve og politiker. Holstein blev cand.jur. i 1906, arbejdede 1907-14 i udenrigstjenesten og 1914-17 på sagførerkontorer; i ... Læs mere

 18. Hans Hækkerup

  3.12.1945-22.12.2013, dansk politiker, søn af ... ... Læs mere

 19. Færøerne - retssystem

  Færøernes retssystem består efter hjemmestyrets indførelse i 1948 af både færøske og danske regler. På de områder, som er overtaget af hjemmestyret ... Læs mere

 20. EU - Amsterdamtraktaten

  I henhold til Maastrichttraktaten blev der i 1996 indkaldt til regeringskonference med henblik på at gennemgå traktatens revisionsbestemmelser. Konferencen... Læs mere

Viser 1-20 af 90

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki