Du søgte efter forurening

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. forurening

  menneskeskabt påvirkning af vore omgivelser med stoffer, energi eller støj, som forringer livsbetingelserne for de levende organismer, evt. mennesket selv... Læs mere

 2. Forurening

  Mennesker påvirker havmiljøet Iltsvind og forurening af vore havområder er blevet en del af hverdagen. Bl.a. gør medierne os jævnligt opmærksom på pro... Læs mere

 3. radioaktiv forurening

  spredning af radioaktive stoffer fra bl.a. kernekraftværker, oparbejdningsanlæg til kernebrændsel og kernevåbensprængninger samt fra medicinsk anvendelse.... Læs mere

 4. Vandløbenes forurening

  Den voldsomste forurening kan dræbe alle dyr i et vandløb. Er den bare kraftig, nøjes den måske med at dræbe de mest følsomme arter eller ungdomsstadie... Læs mere

 5. De ferske vandes forurening

  Rindende vand, der vel ikke flyder med mælk og honning, men med valle fra centralmejerierne og henrådnende tarme fra svineslagterierne. Wesenberg-Lund (19... Læs mere

 6. Forurening med miljøfremmede stoffer

  Miljøfremmede stoffer er stoffer, som enten er skabt af mennesker og derfor slet ikke findes i naturen, eller naturlige stoffer, som forekommer i større k... Læs mere

 7. Middelhavet (Forurening)

  Middelhavets kyster har været tæt beboet i århundreder, og der er næppe nogen del af havet, der er upåvirket af menneskelige aktiviteter. Masseturisme o... Læs mere

 8. trafik - forurening

  Alle former for motordreven trafik giver anledning til luftforurening. Det gælder også fx elektriske tog i Danmark, hvor elektriciteten fremstilles på kr... Læs mere

 9. Miljø og forurening

  Miljøet omkring os påvirker alle levende organismer. Ved miljø forstås tradition... ... Læs mere

 10. landbrug - forurening

  Landbrugsdrift kan forurene omgivelserne; man skelner mellem gård- og markbidrag. Gårdbidraget er fx ... ... Læs mere

 11. vaskemidler (Forurening)

  Vaskemidler til tøj og rengøring indeholder en række stoffer, der kan forurene. Biologisk tungt nedbrydelige sulfostoffer samt stoffer som LAS, polyfosfater... Læs mere

 12. Forurening med organisk stof

  Det naturlige organiske stof fra vandplanter og blade fra landjorden, som finder vej til vandløbet, består groft sagt af celleindhold og cellevægge. Cell... Læs mere

 13. bly (Forurening)

  Bly er en meget farlig miljøgift. Det virker skadeligt ved meget små koncentrationer, det nedbrydes ikke, og det kan ophobes i levende organismer. Derved kan... Læs mere

 14. Nordsøen (Forurening)

  Med sin beliggenhed mellem højt industrialiserede lande og lande med intensivt landbrug og med en meget tæt skibstrafik samt omfattende olieudvinding er No... Læs mere

 15. kviksølv (Forurening)

  Kviksølv er i de fleste former stærkt giftigt for plante- og dyrelivet. Det blev tidligere brugt til at sikre sædekorn mod sygdomme, hvilket bl.a. havde d... Læs mere

 16. cadmium (Forurening)

  Cadmium er en farlig miljøgift. Selv meget små mængder kan skade levende organismer. Cadmium kan desuden ophobes i organismer, i jorden og i søers og haves... Læs mere

 17. fosfor (forurening)

  Fosfor er et vigtigt næringsstof for planter på land og i vand, og det begrænser ofte væksten, fordi det bindes til jordpartikler samt i have og søbund.... Læs mere

 18. kobber (Forurening)

  Kobber i større mængder er giftigt for de levende organismer. Rent kobber er ikke så giftigt som visse andre tungmetaller såsom cadmium, kviksølv og bly o... Læs mere

 19. svovl (forurening)

  Brændsler af organisk oprindelse, dvs. alle fossile brændsler og biobrændsler, fx træ, indeholder svovl. Ved forbrænding vil hovedparten blive oxideret ... Læs mere

 20. Litteratur: Forurening

  Kilder Bach, H.; N. Christensen & P Kristensen (red.). 2001. Natur og Miljø 2001. Påvikning og tilstand. – Faglig rapport fra DMU nr. 385, Miljømini... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki