Du søgte efter foton

Viser 1-20 af 95

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. foton

  lyskvant, ... ... Læs mere

 2. lyskvant

  ...lyskvantum, d.s.s. foton. ... Læs mere

  Tags:

 3. magnon

  ... (af magnet og -on), det energikvantum, der hø... ... Læs mere

 4. virtuel partikel

  i kvantefeltteori kvanter (partikler), der optræder meget kortvarigt som mellemstadium i kvantefysiske processer. Under sådanne omstændigheder vil sammenhæ... Læs mere

 5. kvant

  (af lat. quantus 'af en bestemt størrelse'), i fysikken betegnelse for en udelelig mængde. Udtrykket er først brugt om Plancks virkningskvant (... ... Læs mere

 6. Comptoneffekt

  i fysikken det forhold, at røntgen- og gammastråling ændrer bølgelængde efter spredning på elektroner. I 1922 viste A.H. ... ... Læs mere

 7. komplementaritet

  kvantemekanisk princip, som skyldes Niels Bohr (1928), og som er snævert knyttet til Heisenbergs ubestemthedsrelationer. Komplementaritetsprincippet angår et... Læs mere

 8. 21 cm-linjen

  spektrallinje, der anvendes til studiet af brintatomer i interstellar gas. Brints grundtilstand kan splittes op i to energitilstande, alt efter om brintatomets... Læs mere

 9. pardannelse

  elementær fysisk proces, hvor højenergetisk stråling i form af en foton omdannes til en elementarpartikel og dennes antipartikel, fx en elektron og en posit... Læs mere

 10. fotomultiplikator

  ... instrument til detektion af lys. Instrumentet fungerer ved, at fotoner, der rammer en fotokatode, løsriver elektroner (fotoelektrisk effekt). Elektronerne... Læs mere

 11. Augereffekt

  ... (efter den fr. fysiker P. Auger), fysisk fænomen, i hvilket energien af et anslået atom frigøres ved udsendelse af en elektron, en Augerelektron, i sted... Læs mere

 12. energiniveau

  energitilstand, kvantetilstand, stationær tilstand; tilstand af et kvantefysisk system, som har en veldefineret energi....Det er et væsentligt træk ved kvan... Læs mere

 13. Greens funktion

  matematisk begreb indført af George Green i en afhandling fra 1828. Når en differentialligning P(D)u = f i et område Ω har en entydig løsning med pass... Læs mere

 14. kvanteoptik

  ... forskningsområde, der især beskæftiger sig med kvantemekaniske egenskaber af lys. I den klassiske fysik er lys elektromagnetiske bølger, men ifølge kv... Læs mere

 15. fonon

  (af gr. phone 'lyd, stemme' og -on), det energikvantum, der hører til elastiske svingninger i faste stoffer. Ordet er dannet som en analogi til foton, der bet... Læs mere

 16. kvark

  elementarpartikel, der kun indirekte kan iagttages, men som udgør en bestanddel af mange andre elementarpartikler, der altså ikke er så elementære endda... Læs mere

 17. Planternes tilpasninger til kulstofforsyningen

  Planterne i rørsumpen og flydebladszonen har luftkontakt og udnytter atmosfærens CO2 til fotosyntesen på samme måde, som landplanterne gør. Det samme er... Læs mere

 18. teleportering

  ... (af eng. teleportation, dannet af tele- i analogi med transportation 'transport'), flytning af... ... Læs mere

 19. elektron

  den letteste elementarpartikel, som bærer elektrisk ladning. Elektronen blev opdaget af J.J. Thomson i 1897, se atom. Atomernes elektroner bestemmer stoffer... Læs mere

 20. detektor

  (af lat. detegere 'afdække, opdage'), instrument til påvisning eller måling af fysiske størrelser. Detektorer anvendes til mange formål, og oftest er de i... Læs mere

Viser 1-20 af 95

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki