Du søgte efter fotosyntese

Viser 21-40 af 100

 1. rødtop

  ...Odontites, slægt i gyvelkvælerfamilien med 30 arter i Europa og Asien. Det er enårige halvsnyltere, dvs. grønne planter, der selv har fotosyntese, men... Læs mere

 2. aktionsspektrum

  kurve, der viser en plantes reaktion på lys af forskellig bølgelængde. Fx viser et aktionsspektrum for ... ... Læs mere

 3. skjaller

  ...Rhinanthus, slægt i gyvelkvælerfamilien med 45 art... ... Læs mere

 4. etiolering

  afblegning af planter som følge af lysmangel, ses bl.a. ved dyrkning af asparges. Afblegningen skyldes, at planter, der vokser i mørke eller svagt lys, ikk... Læs mere

 5. Kulstof og surhedsgrad

  Som nævnt ovenfor skal planktonalger bruge uorganisk kulstof i deres fotosyntese. De kan ikke som landplanterne tage det fra luften, men må i stedet søge ... Læs mere

 6. Flagellater

  Man finder de samme hovedgrupper som i de frie vandmasser. Blandt de mindste bakterieædende og fotosyntetiserende flagellater er der endog et stort overlap ... Læs mere

 7. Bundvegetationens sammensætning og levevis

  Havbunden huser et rigt og varieret planteliv på dybder, der modtager tilstrækkeligt lys til, at planterne kan lave fotosyntese og vokse. I de reneste og k... Læs mere

 8. elektrontransport

  overførsel af elektroner i celler gennem et membrankompleks af cofaktorer og enzymer. Elektrontransporten er ledsaget af en trinvis ændring af systemets fri ... Læs mere

 9. Chlorella

  slægt af grønalger. Arterne er encellede, oftest kugleformede og 2-12 μm i diameter. De er vidt udbredt i jord, på fugtige steder og i vand, fx i rensnings... Læs mere

 10. skyggeplanter

  planter, der er tilpasset lav lysintensitet, og som vokser i skove eller på andre skyggefulde steder. Skyggeplanter, fx vedbend, skovsyre og fredsliljer, er m... Læs mere

 11. kohvede

  ...Melampyrum, slægt i gyvelkvælerfamilien med 35 arter. Det er enårige halvsnyltere, dvs. grønne planter, der selv har fotosyntese, men tillige snylter... Læs mere

 12. Stilkalger

  Stilkalger er som oftest små (3-15 μm), enkelte eller kolonidannende og har to flageller (figur 4-7). Desuden har de en stilk (et haptonema), som umiddelba... Læs mere

 13. Dinoflagellater

  Dinoflagellater (også kaldet furealger) er meget almindelige i havet. De er som oftest enkelte, sjældnere kolonidannende. De har to flageller, hvoraf den e... Læs mere

 14. blågrønalger

  gruppe af organismer uden cellekerne (prokaryoter); se cyanobakterier. ... Læs mere

 15. biosyntese

  opbygning af biokemiske forbindelser i levende organismer, hvilket formidles af enzymer og er energikrævende. Ved biosyntese dannes generelt store molekyler f... Læs mere

 16. bakterieklorofyl

  grønlige og rødlige pigmenter i visse bakterier; er nært beslægtet med klorofyl i planter og har samme funktion. Mange bakterier, fx purpurbakterier og ... Læs mere

 17. granum

  de mest intenst grønfarvede komponenter i plantecellers ... ... Læs mere

 18. endosymbiont

  encellet organisme, der lever i en anden organismes celler til gavn for begge parter. Eksempelvis lever mange encellede grønalger inde i encellede dyr, fx ... Læs mere

 19. jern (biokemi)

  Jern er livsvigtigt for de levende organismer. Det indgår i centrale molekyler såsom cytochromer, hæmoglobin... ... Læs mere

 20. Chlamydomonas

  slægt af grønalger med ca. 500 arter, heraf flest i ferskvand. De vægklædte flagellater, som har to ens svingtråde og en bægerformet kloroplast, findes i... Læs mere

Viser 21-40 af 100

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki