Du søgte efter fuglebeskyttelsesområde

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. fuglebeskyttelsesområde

  område, der er udpeget og afgrænset for at beskytte levesteder for fugle. Udpegningen af sådanne fuglebeskyttelsesområder har fået en særlig betydning... Læs mere

 2. EF-fuglebeskyttelsesområde

  betegnelse for de særlige fuglebeskyttelsesområder (SBO), som Danmark efter EUs fuglebeskyttelsesdirektiv fra 1979 er forpligtet til at udpege for trækfu... Læs mere

 3. Basnæs Nor

  ...Sydvestsjællands dobbeltkyst, meget lavvandet laguneområde mellem Stigsnæs og ... ... Læs mere

 4. Vestamager

  inddæmmet område på Amager, ca. 25 km2. Området blev fredet i 1990 og indgår i et større sammenhængende, bynært naturlandskab. Området inddæmmedes u... Læs mere

 5. Alrø

  ø i Horsens Fjord; 7,5 km2, 156 indb. (2014). Øen er en morænedannelse, og dens højeste punkt ligger 15 m.o.h. Alrø By, en 2 km lang ubrudt gårdræk... Læs mere

 6. Filsø

  Fiilsø, genskabt sø syd for Henne i Vestjylland, 16 km nordvest for Varde; ca. 900 ha. Med undtagelse af det nordøstlige hjørne, Fidde Sø, og et mindre ... Læs mere

 7. Hovvig

  vig 3 km øst for Nykøbing Sjælland, inddæmmet i 1871. Hovvig ligger ud til Nykøbing Bugt og mod øst i læ af moræneknolden Nakke. I 1902 blev tørlægni... Læs mere

 8. Fanefjord

  snæver, lavvandet bugt på Møns sydvestkyst. Her samledes i slutningen af 1100-t. den danske flåde, inden dens togter mod venderne... ... Læs mere

 9. Hov Vig Vildtreservat

  reservat 3 km øst for Nykøbing Sjælland. Hov Vig er et brakvandsområde, hvor saltholdigheden aftager mod nord gennem vigen. Det består af ... ... Læs mere

 10. Tissing Vig

  genoprettet sø på det sydlige Mors; 82 ha. Området var tidligere en vig af Limfjorden, men blev afskåret fra denne ved Tissing Huse og tørlagt i 1870'er... Læs mere

 11. Holmegaards Mose

  stærkt afgravet højmose i Sydsjælland 8 km nord for Næstved mellem Fensmark og herregården ... ... Læs mere

 12. Endelave

  ø i Kattegat ud for Horsens Fjord; 13,1 km2, 166 in... ... Læs mere

 13. Dråby Vig

  åben bugt på Mors' østkyst 8 km nord for Nykøbing Mors. Bugten afgrænses mod Livø Bredning af den lave Buksør Odde. Dråby Vig omgive... ... Læs mere

 14. Præstø Fjord

  farvand nord for Præstø. Den ca. 20 km2 store og indtil 5 m dybe fjord er næsten helt afskåret fra ... ... Læs mere

 15. Klægbanke

  ø ud for Stauning Vesterstrand i den østlige del af Ringkøbing Fjord. Øen er 3 km lang og 200 m bred, med strandeng og rørsump. Den er EF-fugle... ... Læs mere

 16. Skibsted Fjord

  ca. 10 km langt, 1-2 km bredt, 0-4 m dybt fladvand, der adskiller Sydthys markante bakkeland fra Thyholms beskedne højder. Fjorden strækker sig fra det ... Læs mere

 17. Dræet

  ø ca. 6 km nordøst for Bogense; 28 ha; ejes af ... ... Læs mere

 18. Maderne

  lav, aflang ø på sydsiden af udløbet fra ... ... Læs mere

 19. Værnengene

  marskagtige enge omkring lagunen Værnsande på Tipperhalvøen, sydvestlige del af i Ringkøbing Fjord. Områdets nordgrænse markeres af et hegn op til... ... Læs mere

 20. Agernæs (N-Fyn)

  Fyns nordligste punkt, 15 km nordøst for Bogense og med udsigt til ... ... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki