Du søgte efter fysik

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste
 1. Fysik

  Fysikken søger at opstille et sæt almene naturlove, der kan formuleres i matematikkens sprog. Fysik handler om sto... ... Læs mere

 2. fysik

  erfaringsvidenskab, som i et samspil mellem teori og observation søger at opstille et sæt almene naturlove, der kan formuleres i matematikkens sprog. Der ... Læs mere

 3. klassisk fysik

  den fysik, der bygger på newtonske bevægelsesbegreber og kræfter. Undertiden medregner man dog også den specielle og den almene relativitetsteori til den k... Læs mere

 4. subatomar fysik

  (1. led sub-), fællesbetegnelse for atomkerne- og elementarpartikelfysik (undertiden blot om den sidste). Forestillingen om atomet som udeleligt blev rystet m... Læs mere

 5. kemisk fysik

  gren af fysikken, der beskæftiger sig med individuelle og kollektive egenskaber af molekyler. Kemisk fysik opstod som et delområde af fysikken i slutningen a... Læs mere

 6. statistisk fysik

  ...statistisk mekanik, teori for makroskopiske systemers fysiske egenskaber. Den klassiske statistiske mekanik kombinerer den newtonske partikelmekanik med a... Læs mere

 7. Statistisk fysik og termodynamik

    Statistisk fysik er læren om de fysiske egenskaber af systemer, der består af et stort antal mikroskopiske dele.... ... Læs mere

 8. Leibniz - fysik

  G.W. Leibniz' bidrag til fysikken er karakteriseret ved hans forhold til Descartes og ... ... Læs mere

 9. symmetri (fysik)

  Fysikkens symmetribegreb udspringer af den velkendte, dagligdags opfattelse af symmetrier, men begrebet defineres mere alment i fysikken. I fysisk forstand h... Læs mere

 10. Samspil mellem fysik og biologi

  Næringssalte i de indre farvande I perioden fra marts til oktober er koncentrationen af frie næringssalte i overfladelaget i de åbne farvande meget tæt p... Læs mere

 11. Fysik generelt, selskaber og tidsskrifter

  European Physical Society blev dannet i 1968 for at fremme det europæiske samarbejde inden for forskning og undervisning i fysik.... ... Læs mere

 12. fysik (De store skridt)

  Fysikkens grundlæggende begreber som fx rum, tid, energi, bølge og partikel er periodisk blevet dybtgående omvurderet. Sådanne omvæltninger i fysikerne... Læs mere

 13. netværk (Fysik og elektroteknik)

  I fysikken og elektronikken er et netværk et system af forbundne elektriske komponenter. Hvis netværket alene består af resistorer, kapacitorer og induktore... Læs mere

 14. koefficient

  i fysik betegnelse for visse materialeparametre, fx gnidningskoefficient eller længdeudvidelseskoefficient. ... Læs mere

  Tags:

 15. statistisk termodynamik

  se statistisk fysik. ... Læs mere

 16. fysiker

  (jf. ty. Physiker), en, der beskæftiger sig med fysik. ... Læs mere

  Tags:

 17. velocitas

  (lat.), inden for fysik hastighed. ... Læs mere

  Tags:

 18. kvantefysik

  (lat. kvant + gr. fysik), fysik, der bygger på kvanteteorien. ... Læs mere

 19. disgregere

  (af lat.), inden for fysik forøge afstanden mellem et stofs molekyler. ... Læs mere

  Tags:

 20. desintegrere

  (af fr. désintégrer), inden for fysik spalte. ... Læs mere

Viser 1-20 af 100

Forrige 1 2 3 4 5 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki