Du søgte efter galvanisk

Viser 1-20 af 56

Forrige 1 2 3 Næste
 1. galvanisk

  (efter ty. galvanisch, fr. galvanique), vedr. elektrisk strøm frembragt ad kemisk vej. ... Læs mere

 2. galvanisk batteri

  (se galvanisk), række af forbundne galvaniske elementer. ... Læs mere

 3. galvanisk element

  elektrokemisk celle, som omdanner kemisk energi til elektrisk energi. Et galvanisk element består af en positiv og en negativ ... ... Læs mere

 4. Daniell-element

  se galvanisk element. ... Læs mere

 5. element

  (af lat. elementum 'grundbestanddel'), d.s.s. galvanisk element. ... Læs mere

 6. galvanoterapi

  (it. galvano- + gr. terapi), inden for medicin behandling med galvanisk strøm. ... Læs mere

 7. EMK

  elektromotorisk kraft, se galvanisk element. ... Læs mere

 8. celle

  apparat til måling af sammenhæng mellem elektrisk energi og energi forbundet med en kemisk reaktion; se galvanisk element. ... Læs mere

 9. lambdasonde

  føler anbragt i udstødningsrøret fra en forbrændingsmotor; registrerer indholdet af ilt i udstødningsgassen. Den anvendes til at regulere luft-brændstof-... Læs mere

 10. Westons element

  (efter den engelsk-amerikanske ingeniør E. Weston, 1850-1936), galvanisk element, se normalelement. ... Læs mere

 11. galvanokromi

  (af it. galvano- + gr. chroma hud, farve), overtræk på metal af galvanisk udfældede lag af forskelligtfarvede metaller. ... Læs mere

 12. galvanisere

  (af fr. galvaniser), inden for medicin behandle med jævnstrøm (galvanisk strøm, tidl. anvendt ved bl.a. ... ... Læs mere

 13. galvanisme

  (af fr. galvanisme, it. galvanismo (lat. form galvanismus)), galvanisk strøm; elektricitet frembragt ad kemisk vej. ... Læs mere

 14. bunsenelement

  batteri med elektroder af zink og kulstof og salpetersyre som oxidationsmiddel. Se galvanisk element. ... Læs mere

 15. anode

  (af gr. anodos, af ana- og hodos 'vej'), ... ... Læs mere

 16. katode

  (af gr. kata- og hodos 'vej'), elektro... ... Læs mere

 17. tørelement

  ældre betegnelse for et 'tørt', lukket galvanisk element eller batteri, hvor den vandige elektrolyt er stivnet til en gel i modsætning til fx det åbne blyb... Læs mere

 18. spændingsnormal

  meget nøjagtig jævnspænding til brug ved justering af præcisionsmåleinstrumenter. Oprindelig anvendtes et såkaldt Weston-element, et galvanisk element me... Læs mere

 19. galvanofaradisation

  (it. galvano- + eng.-lat. faradisation), anvendelse af galvanisk og faradisk elektrisk strøm sammen. ... Læs mere

 20. dekapering

  (af fr. décaper 'rense', af de- og cape, mlat. cappa 'kappe, hætte'), rensning af metaloverflader, især stål, med svag syre eller base. Ofte sidste trin i ... Læs mere

Viser 1-20 af 56

Forrige 1 2 3 Næste

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Nyhedsbrev

Kom godt i gang med ...

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki